Farma wiatrowa Orla

I etap: Budowa farmy wiatrowej Orla w miejscowościach: Topczykały, Spiczki i Koszele w woj. podlaskim o mocy 37,5 MW (15 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW każda).

II etap: Budowa farmy wiatrowa we wsi Orla i Krywiatycze 15 MW (6 turbin po 2,5 MW).

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

C&C Wind Sp. z o.o. należy do spółek NORDEX Windpark Beteilligung GmbH, Momentum Infra 1 GmbH, Eurowatt S.C.A oraz Winergy Orla Wind Limited.

Nordex and Acciona Windpower combine decades of experience in designing, constructing and operating wind turbines, delivering more than 18 GW of sustainable energy worldwide.
Few technologies have made so much progress in recent years as in the use of wind energy, and Nordex is one of the fathers of this development.

 

Wykonawcy:

Konsorcjum Electrum oraz Unibep

Electrum to polska firma inżynierska, wyspecjalizowana w implementacji zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla potrzeb elektroenergetyki, automatyki oraz technologii informacyjnych. W formule Generalnego Wykonawstwa realizują inwestycje z obszarów energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadając kompetencje wykonawczo-integratorskie, firma dostarcza również rozwiązania dla przemysłu i budownictwa.

 

unibepv2Unibep SA z Bielska Podlaskiego to obecnie jedna z najważniejszych firm budowlanych w kraju i największy polski eksporter usług budowlanych. Spółka osiągnęła ten sukces dzięki wiedzy, pasji i determinacji właścicieli i znakomitej kadry.

Przebieg inwestycji

Finanse

Aby zrealizować projekt, inwestorowi została udzielona pożyczka na 94 mln PLN (22 mln EUR) w celu sfinansowania budowy i rozruchu pierwszej fazy projektu – instalacji o mocy 22,5 MW.

Technologia

moc znamionowa: 52,5 MW

średnica wirnika: 99,8 m

maszt: modułowy 100 m

prędkość rozruchowa wiatru: 3 m/s

roboczy zakres prędkości wiatru: 3-25 m/s

Budowa

Wykonawca, w ramach budowy farmy wiatrowej, wykonał następujące prace:

  • wybudowanie fundamentów pod turbiny wiatrowe,
  • budowa stacji elektroenergetycznej i sieci kablowej,
  • budowa i przebudowa dróg lokalnych,
  • dostawa i montaż układów pomiarowych oraz systemów teletechnicznych na potrzeby farmy.

Wpływ

  • projekt zwiększy dochód gminy, dzięki podatkom płaconym przez operatora za prowadzenie działalności gospodarczej i właścicieli działek, na których będzie się znajdowała farma wiatrowa i jej infrastruktura,
  • projekt pomoże lokalnym organom samorządowym w promowaniu pro-ekologicznego stylu życia lokalnych mieszkańców,
  • inwestycja przyczyni się do poprawy jakość dróg lokalnych w gminie,
  • zielona energia wyprodukowana z farmy wiatrowej Orla daje możliwość uniknięcia emisji CO2 o ok. 57 000 ton rocznie (które zostałoby wyprodukowane przez elektrownie konwencjonalne przy wytwarzaniu energii)

Bibliografia

http://unibep.pl/

http://www.elektrum.com.pl/

http://www.cerac.eu/images/index_44_1459698176.PDF

http://www.nordex-online.com/

http://www.cerac.eu/

http://www.ebrd.com/news/2014/putting-wind-into-polands-renewables.htmlData ostatniej modyfikacji: 14 stycznia 2018

Inwestycje