Farma wiatrowa Rajgród

Budowa farmy wiatrowej Rajgród o mocy 25,3 MW (11 turbin Siemens SWT-2.3-108 o mocy 2,3 MW każda) w województwie podlaskim.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Grupa PEP – spółka zależna dla Polenergia SA. Polenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Polenergia SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem, specjalizującym się w realizacji projektów, począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.Polenergia_logo

 

Wykonawca: 

erbudErbud S.A. Grupa Erbud posiada 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno – drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.

 

 

 

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-010

Finanse

Przetarg przy realizacji projektu obejmował:

 • kompleksowe roboty branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe
 • przystosowanie dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego
 • modernizacja dróg istniejących
 • budowa dróg serwisowych oraz platform montażowych.

Wartość robót w pierwszym roku realizacji kontraktu (2013) wyniosła ok. 8 mln zł, a w 2014 roku – ponad 10,9 mln zł. Wartość robót elektroenergetycznych, które wykonało konsorcjum spółek Electrum i Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Mega-Pol, oszacowano na 15,2 mln zł.

Koszt dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji 11 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łącznie 25,3 MW) w ramach tego projektu wyniósł prawie 128,6 mln zł. Prace budowlane, wybrani przez spółkę wykonawcy wycenili na około 19 mln zł, a prace montażowo – elektroenergetyczne na 18,7 mln zł.

Technologia

Model turbiny: Siemens SWT-2.3-108

Moc znamionowa: 2.3 MW

Generator:

 • Asynchroniczny
 • Napięcie: 690 V
 • Częstotliwość sieci: 50-60 (Hz)

Gondola:

 • Masa: 82 t

Wirnik:

 • Powierzchnia omiatana: 9144 m2
 • Średnica: 108 m
 • Obrotowa prędkość nominalna: 6-16 rpm

Łopaty wirnika:

 • Ilość: 3
 • Długość: 53 m
 • Materiał: GRE

Maszt:

 • Wysokość: 115 m
 • Stalowa wieża o konstrukcji rurowej

System kontroli mocy:

 • Hamulec aerodynamiczny – aktywacja hydrauliczna

Zakres prędkości wiatru:

 • Osiągnięcie mocy znamionowej: 11-12 m/s
 • Cut-in: 3,5 m/s
 • Cut-out: 25 m/s

Budowa

Prace rozpoczęły się w 2013 roku, a w IV kwartale 2014 r. oddano do użytku 11 turbin o mocy 2.3 MW każda.

Długość nowo wybudowanych dróg dojazdowych wyniosła ok. 3,5 km. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod realizację farmy wiatrowej, obejmująca obszary nowo wybudowanych dróg dojazdowych, placów i fundamentów w pobliżu turbin oraz stację transformatorową wyniosła ok. 4,7 ha.
Pojedyncze turbiny wiatrowe generują prąd o napięciu 0,69 kV, który po przekształceniu w prąd w turbinach posiadających indywidualne podstacje jest przesłany do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) przez sieć podziemnych przewodów przesyłowych o długości ok. 3,5 km.

Wpływ

Projekt zwiększy dochód gminy dzięki podatkom płaconym przez operatora za prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze gminy, zwiększy dochód właścicieli działek oraz pomoże lokalnym organom samorządowym w promowaniu proekologicznego stylu życia lokalnych mieszkańców.

Bibliografia

http://www.polenergia.pl/pol/pl/strona/farma-wiatrowa-rajgrod

http://www.polenergia.pl/pol/pl/page/pep-sa

http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/7798/polish-energy-partners-wylonil-wykonawcow-farm-wiatrowych-rajgrod-i-gawlowice

http://www.elektro.info.pl/aktualnosc/id5783,kolejne-inwestycje-w-farmy-wiatrowe

http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Wiatraki__nowy_widok_,22937.html

http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/renewables/wind-power/wind%20turbines/Siemens%20Wind%20Turbine%20SWT-2.3-108_EN.pdfData ostatniej modyfikacji: 2 marca 2024

Inwestycje