Farma wiatrowa Resko I

Budowa farmy wiatrowej Resko I o mocy 14 MW (7 turbin wiatrowych Gamesa G90 o mocy 2 MW każda).

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

 

PGE_energia_odnawialnaPGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE Operator SA).

 

Wykonawcy:

Aldesa Energias Renovables. Since 1995 it has consolidated its growth achieving to remain in the group of ten largest construction groups in Spain and Mexico. In recent years has bet heavily on international expansion in countries with development potential in order to execute unique projects comprehensively, taking advantage of the synergies generated by the subsidiaries of Group Aldesa.

 

aldesa_logo

Aldesa Nowa Energia Sp. z.o.o. jest spółką-córką hiszpańskiej firmy budowlanej Aldesa Group, która została utworzona w Madrycie w 1969 roku. W Polsce firma rozpoczęła swoją aktywność w 2007 roku w Krakowie, obecnie działa na terenie całego kraju jako generalny wykonawca obiektów w sektorze przemysłowym, energii odnawialnej, budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze drogowej. Jest także deweloperem oraz zarządcą budynku biurowego klasy A Diamante Plaza w Krakowie.

 

Inżynier projektu: 

Grontmij Polska, z siedzibą główną w Poznaniu działa od 2002 roku. Posiada oddziały w wielu dużych miastach kraju oraz zatrudnia około 200 inżynierów i konsultantów. Konsekwentny wzrost organiczny w ostatnich latach, wsparty strategicznymi akwizycjami, na trwałe umocnił pozycję firmy w sektorach rynku ochrony środowiska, infrastruktury i budownictwa. W swej formie, wielkości i potencjale organizacja dostosowana jest do świadczenia usług w skali kraju, regionu oraz gminy, dla klientów publicznych i prywatnych.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-013

Finanse

Przetarg został ogłoszony 31 października 2011. Przedmiot zamówienia stanowiło zaprojektowanie i wykonanie I etapu farmy wiatrowej Resko I w formule „pod klucz”.

 

Pomoc finansowa do realizacji projektu:

 • Dofinansowanie budowy farmy wiatrowej w gminie Resko zapewnione przez województwo zachodniopomorskie (nr umowy UDA-RPZP.04.01.00-32-004/11-00, projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013) w wysokości 14 778 047,98 zł
 • Dotacja (nr umowy 918/2013/Wn16/OA-RS-ZI/D z dnia 18 grudnia 2013 r.) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na kwotę 1 948 616,17 zł w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).

Technologia

Moc znamionowa:

 • 2.0 MW

Generator:

 • generator: asynchroniczny zasilany dwustronnie
 • napięcie – 690 V (50 Hz)
 • znamionowa prędkość obrotowa – 1680 rpm (50 Hz)

Wirnik:

 • powierzchnia omiatana 6,362 m2
 • średnica – 90 m

Łopaty wirnika:

 • ilość 3
 • długość 44 m
 • masa skrzydła 5800 kg

Maszt:

 • wysokość 78 / 100 m
 • stalowa wieża o konstrukcji rurowej

System kontroli mocy:

 • regulacja przez ustawienie kąta natarcia łopat

Roboczy zakres prędkości wiatru

 • 3 – 21 m/s

Roboczy zakres prędkości obrotowej wiatraka

 • 9,0 – 19,0 rpm

profil

 

Budowa

Resko I jest pierwszą farmą wiatrową zbudowaną na majątku własnym PGE Energia Odnawialna S.A. w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o zestaw warunków FIDIC (fr.:Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów).

Wpływ

Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej 26 808 MWh, co przełoży się na uniknięcie emisji CO2 w wysokości ok. 23 859 Mg/rok.

Bibliografia

http://www.pgeeo.pl/

http://www.gamesacorp.com/

http://grontmij.pl/

http://www.aldesa.es/

http://aldesa.pl/

http://finanse.wp.pl/kat,1033745,title,PGE-EO-oglasza-przetarg-na-budowe-I-etapu-farmy-wiatrowej-Resko-o-mocy-105-MW,wid,13946389,wiadomosc.html?ticaid=11688d

http://www.wind-power-program.com/Library/Turbine%20leaflets/Gamesa/Gamesa%20G90%202mw.pdf

http://www.centrum-ppp.pl/forum/download/krakow/sposoby_zarzadzania_projektami.pdfData ostatniej modyfikacji: 19 marca 2017

Inwestycje