Farma wiatrowa Resko II

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE Operator SA).

 

Wykonawcy:

 

ELEKTROBUDOWA S.A. od 60 lat świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizuje inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej. Jest także producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Spółka działa na terenie całej Polski, ale również w krajach UE, Europy Wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej. ELEKTROBUDOWA SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej roczne obroty sięgają blisko miliarda złotych.

 

mega sa

MEGA S.A. jest polskim przedsiębiorstwem budowlano-energetycznym, wyspecjalizowanym w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych, wojskowych, użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego oraz robót elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć. W ostatnich latach domeną firmy MEGA S.A. stały się realizacje farm wiatrowych na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem oraz własną bazą produkcyjną i transportową umożliwia samodzielne wykonywanie zadań przy całkowitej kontroli jakości i terminowości. Obecnie MEGA S.A. zatrudnia 178 pracowników, a średni obrót roczny za ostatnie trzy lata wyniósł 162 milionów złotych netto.

 

 

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-014

Finanse

Data ogłoszenia przetargu: czerwiec 2014.

Przedmiot zamówienia: „Dostawa, montaż i uruchomienie turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 76 MW dla projektu Resko etap II”.
Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta z uwzględnieniem kryteriów:
1. produktywność – waga 60
2. cena – waga 40

Wartość wybranej oferty, którą złożyło Vestas Poland, wyniosło 82,72 mln euro brutto.
W przetargu ofertę złożyło jeszcze konsorcjum Gamesa Eolica, Gamesa Wind Poland. Jej wartość wynosiła 80,08 mln euro brutto, ale konsorcjum zostało wykluczone, gdyż wadium nie zostało złożone w prawidłowy sposób – nie zabezpieczało oferty na cały okres jej ważności.

Dofinansowania od instytucji publicznych:

  • Regionalny Program Operacyjny dla woj. zachodniopomorskiego
  • System Zielonych Inwestycji (GIS) zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Technologia

Model turbiny: Vestas V100

Moc znamionowa: 2 MW

Średnica wirnika: 100 m

Prędkość rozruchowa wiatru: 3 m/s

Roboczy zakres prędkości wiatru: 3-22 m/s

Gwarantowany poziom hałasu: 105 dB

Bibliografia

http://pgeeo.pl/

http://www.elbudowa.com.pl/

http://megasa.pl/

https://www.vestas.com/

http://budownictwo.wnp.pl/elektrobudowa-ma-kontrakt-na-farme-wiatrowa-pge,237711_1_0_0.html

http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/13289/pge-wybralo-wykonawce-farmy-wiatrowej-resko-ii



Data ostatniej modyfikacji: 31 lipca 2016

Inwestycje