Farma wiatrowa Skurpie

Budowa farmy wiatrowej Skurpie obok miejscowości Działdowo w gminie Płośnica o mocy 36,8 MW (16 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda).

Dodatkowo na początku 2015r. Grupa PEP zawarła z Siemensem aneks do umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych, dzięki któremu zwiększy moc zainstalowaną Farmy Wiatrowej Skurpie z z 36,8 MW do 43,7 MW (19 turbin wiatrowych o mocy 2,3MW każda).

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Grupa PEP – spółka zależna Polenergii SA

PEP

Polenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Polenergia SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

 

Wykonawcy: (roboty budowlane)

Konsorcjum Erbud SA oraz spółka zależna Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA

erbudGrupa Erbud posiada 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno – drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.

 

PBDI SA

pbdi

PBDI S.A. działa w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elektroenergetycznego na terenie całego kraju. Zakres usług Spółki obejmuje projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia) przy budowie farm wiatrowych. PBDI S.A. pozyskała dotychczas ponad dwadzieścia zleceń na budowę farm wiatrowych na terenie całej Polski i z powodzeniem je zrealizowała. Niektóre projekty firma wykonała w formie pod klucz (EPC); zakres robót obejmował więc również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych. Firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, skupiającego czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce.

 

Wykonawcy: (roboty montażowo-elektroenergetyczne)

Electrum

electrum

Electrum to polska firma inżynierska, wyspecjalizowana w implementacji zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla potrzeb elektroenergetyki, automatyki oraz technologii informacyjnych. W formule Generalnego Wykonawstwa realizują inwestycje z obszarów energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadając kompetencje wykonawczo-integratorskie, firma dostarcza również rozwiązania dla przemysłu i budownictwa.

 

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Mega Pol

megapol

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych powstał w 1962 r. Jako część państwowego przedsiębiorstwa energetycznego. W 1992 roku firma została sprywatyzowana i przejęła nazwę ZWSE MEGAPOL Sp. z.o.o. Zatrudniamy 150 osób, z czego przeważającą część stanowią brygady budowlano-montażowe świadczące usługi w zakresie budownictwa energetycznego i ogólnego, zdolne do solidnego i terminowego wykonania wszelkich zleconych prac. Posiadamy własną pracownię projektową korzystającą między innymi z oprogramowania komputerowego AutoCAD oraz SCHEMA lub SEE w zakresie projektowania obwodów wtórnych.

 

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-012

Finanse

Przedmiot zamówienia przy przetargu:

 • Dostawa, montaż i uruchomienie turbin wiatrowych

Firmy biorące w nim udział i ich oferty:

 • Siemens 40,54 mln euro netto, dodatkowo późniejszy aneks opiewał na 8,2 mln euro netto (35.397.415,00 zł) netto
 • Wartość umowy zawartej z konsorcjum Erbud oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego: 26,1 mln zł netto.
 • Wartość umowy zawartej z konsorcjum Electrum oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Mega Pol: 19,67 mln zł netto.

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

 • Najlepszy stosunek ceny do jakości,
 • termin realizacji

Technologia

Model turbiny: Siemens SWT-2.3-108

Moc znamionowa: 2.3 MW

Generator:

 • Asynchroniczny
 • Napięcie: 690 V
 • Częstotliwość sieci: 50-60 (Hz)

Gondola:

 • Masa: 82 t

Wirnik:

 • Powierzchnia omiatana: 9144 m2
 • Średnica: 108 m
 • Obrotowa prędkość nominalna: 6-16 rpm

Łopaty wirnika:

 • Ilość: 3
 • Długość: 53 m
 • Materiał: GRE

Maszt:

 • Wysokość: 80 m
 • Stalowa wieża o konstrukcji rurowej

System kontroli mocy:

 • Hamulec aerodynamiczny – aktywacja hydrauliczna

Zakres prędkości wiatru:

 • Osiągnięcie mocy znamionowej: 11-12 m/s
 • Cut-in: 3,5 m/s
 • Cut-out: 25 m/s

Budowa

Lista znanych wykonawców i podwykonawców

 • konsorcjum Electrum oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Mega Pol; roboty montażowo-elektroenergetyczne i niezbędne roboty budowlane wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową
 • konsorcjum Erbud oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego; kompleksowe roboty branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych oraz modernizacji istniejących dróg

Wpływ

Spodziewana roczna produkcja energii- 119 400 MWh rocznie. Projekt zwiększy dochód gminy, właścicieli działek, na których będzie znajdowała się farma, oraz wspomoże lokalne organy samorządowe w promowaniu pro-ekologicznego stylu życia lokalnych mieszkańców.

Bibliografia

http://www.polenergia.pl/

http://www.energy.siemens.com/

http://www.erbud.pl/

http://www.pbdi.pl/

http://forsal.pl/artykuly/845689,spolka-polenergii-zwiekszy-moc-farmy-wiatrowej-skurpie-do-43-7-mw.html

http://energetyka.wnp.pl/pep-buduje-farme-wiatrowa-z-turbinami-siemens,230926_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 4 października 2016

Inwestycje