Farma wiatrowa Taczalin

Budowa farmy wiatrowej Taczalin w woj. Dolnośląskim (gmina Legnice Pole) o mocy 45,1 MW (22 turbiny o mocy 2,05 MW każda).

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

WSB Parki Wiatrowe firma podległa WSB Neue Energien

Z ponad 16 letnim doświadczeniem Grupa WSB stała się jedną z wiodących firm zajmujących się kompleksowymi rozwiązaniami w dziedzinie energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.

Firmą celową, która została utworzona do przygotowania projektu oraz budowy i eksploatacji Elektrowni Wiatrowej Taczalin jest EWG Taczalin Sp. z o.o. Należy ona do WSB Neue Energien GmbH.

Wykonawca:

ewgEWG Elektrownie Wiatrowe sp. z o.o

„Od 1999 roku wdrażamy rozwiązania związane z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł,
początkowo z wykorzystaniem turbin wiatrowych, a od 2013 roku instalacji fotowoltaicznych”.

EWG zaprojektowało jedną z pierwszych farm wiatrowych w Polsce, która jest zlokalizowana w okolicach miejscowości Puck, w województwie pomorskim. W kolejnych latach działalności przygotowane zostały projekty farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 650 MW.

 

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-001

 

Finanse

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.4/2010 dla działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-072/10-00 dla projektu pn. Budowa dwudziestu jeden elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 42 MW w gminie Legnickie Pole.

Strony umowy:

  1. Ministerstwo Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  2. EWG Taczalin Spółka z o.o. – Beneficjent

Koszt projektu: 307 856 650,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 22 416 332,40 zł – co stanowi 12,57 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Technologia

Model turbiny: Repower MM92

Moc znamionowa: 2,05 MW każda

Średnica wirnika: 92,5 m

System kontroli mocy: electrical pitch

Prędkość rozruchowa wiatru: 3 m/s

Roboczy zakres prędkości wiatru: 3-24 m/s

Obrotowa prędkość nominalna wiatraka: 7,5-15 rpm

Budowa

Lista znanych wykonawców i podwykonawców:

  • Metal-plus

Roboty liniowe oraz montażowe:

  • Budowa linii kablowej SN wraz z montażem muf oraz głowic konektorowych na odcinku 20 km
  • Budowa linii kablowej WN 110 kV na odcinku 6 km
  • Budowa światłowodu na odcinku 26 km

Wpływ

Park wiatrowy Taczalin produkuje zieloną energię dla ponad 80.000 gospodarstw domowych.

Roczne wpływy do budżetu gminy z podatków od nieruchomości wyniosą 1,8 – 2 mln zł (wstępne szacunki przed uruchomieniem farmy).

Bibliografia

http://www.wsb-parkiwiatrowe.pl/

http://www.wsb-parkiwiatrowe.pl/ewgtaczalin/?type=aktualnosci

https://www.senvion.com/global

http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/ruszyla-farma-wiatrowa-taczalin/z0f0l

http://www.windfarm.pl/

http://www.legnickiepole.pl/gmina-mainmenu-6/posoienie-mainmenu-7/67-uncategorised/897-rozpocze-budowy-ewg-taczalin.htmlData ostatniej modyfikacji: 14 stycznia 2018

Inwestycje