FW Żary

Inwestor i wykonawcy

FW Żary Sp. z o.o (OX2) – OX2 to firma zajmująca się rozwojem projektów energetyki wiatrowej i instalacji fotowoltaicznych w Polsce, jak i innych krajach europejskich (w tym w Skandynawii).  W kompetencje firmy wchodzą: studium wykonalności projektu i procedowania pozwoleń, finansowanie, współpraca z wykonawcami oraz w budowa farmy wiatrowej lub słonecznej.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.), jest częścią Grupy Erbud, jednej z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. Działa w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elektroenergetycznego na terenie całego kraju. Jest aktywnym uczestnikiem w tym segmencie budownictwa i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Usługi Spółki w zakresie energetyki wiatrowej obejmują projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia).

Przebieg inwestycji

Kwiecień 2021 – Zakończenie budowy i rozpoczęcie produkcji energii

Od września 2020 – Transport i montaż turbin

Od marca 2020 – Budowa dróg i fundamentów

Pierwszy kwartał 2020 – Rozpoczęcie budowy

Technologia

7 turbin wiatrowych Nordex N117 o mocy znamionowej 3,0 MW Szacowana produkcja roczna energii całej farmy wiatrowej to 66GWh/rok.

Średnica wirnika Nordex N117 D wynosi 116,8 m.

Powierzchnia wirnika wynosi 10.715,0 m².

Maksymalna prędkość obrotowa wirnika wynosi 14,1 obrotów/min.

Turbina rozpoczyna pracę przy prędkości wiatru 3m/s. Prędkość maksymalna wiatru wynosi 25,0 m/s.

Turbina wiatrowa wyposażona jest w 3 łopaty.

Turbina wiatrowa N117 to produkt niemieckiego producenta Nordex SE. Firma ta działa na rynku od 1985 roku.

Budowa

ZRY EW7

źródło: https://www.ox2.com/pl/projects/fw-zary/

farma-wiatrowa-zary-2

Źródło: https://www.pmservices.pl/realizacje/raporty-techniczne-odbiory/farma-wiatrowa-zary

Wpływ

W gminie Żary mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo związane z powstaniem elektrowni wiatrowej. Organizowano protesty i próbowano przerwać inwestycje. Wykonawcom udało się wybudować turbiny zanim weszła ustawa o tym, że farmy muszą być oddalone o minimum 2 kilometry od zabudowań. W lokalnej prasie zawrzało na temat potencjalnej szkodliwości farmy wiatrowej. Firma w ramach rekompensaty działa na rzecz lokalnej społeczności tj. przekazuje fundusze na rzecz rozwoju klubu sportowego oraz buduje drogi tam, gdzie na wsi ich brakuje.Data ostatniej modyfikacji: 15 marca 2022

Inwestycje