Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno

KPMG Mogilno to magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 407,89 mln m3, zlokalizowany w województwie kujawsko–pomorskim, powiat mogileński, na terenie gmin Mogilno i Rogowo. Magazyn jest utworzony w kawernach solnych, co pozwala na uzyskanie dużych mocy zatłaczania i odbioru gazu. Obecnie KPMG Mogilno jest w fazie rozbudowy do pojemności 800 mln m3.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

pgnig1-367x367Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

 

Wykonawcy

logo-chemkopNS CHEMKOP zaangażowany jest w przedsięwzięcia o znaczeniu makroekonomicznym (np. badania, projektowanie i nadzór nad realizacją części podziemnej Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu w Mogilnie). Swoją ofertę kieruje również do społeczności lokalnych i gmin, m. in. w dziedzinie ochrony środowiska, hydrogeologii czy gospodarki komunalnej.

 

INVESTGAS S.A.

 

Przebieg inwestycji

MOGILNO

Finanse

Kwoty i parametry oferowane przez poszczególne firmy

Koszt rozbudowy KMPG Mogilno będzie wynosił 220,4 mln PLN

 

Dofinansowania

23,13 mln PLN dofinansowania do inwestycji z Instytutu Nafty i Gazu

 

Technologia

Rodzaj magazynu:

kawernowy podziemny magazyn gazu KPMG;

 

Parametry PMG Mogilno przed rozbudową

 

 Data rozpoczęcia eksploatacji: 1997

Pojemność czynna: 468,2 mln m3

Maksymalna moc zatłaczania: 9,60 mln m3/doba

Maksymalna moc odbioru: 18,00 mln m3/doba

 

Parametry PMG Mogilno po rozbudowie

 

Data rozpoczęcia eksploatacji: 2027

Pojemność czynna: 800 mln m3

Maksymalna moc zatłaczania: 9,60 mln m3/doba

Maksymalna moc odbioru: 28,80 mln m3/doba

Budowa

Stan prac budowlanych:

Planowany czas  zakończenia: 2023-2027

Aktualny stan realizacji:

Wybudowano jedną kawernę, zakończono ługowanie dwóch pozostałych – 8.09.2015

Zmodernizowano układ sprężania powietrza, a także system zarządzania magazynem, który dodatkowo objęła serwisem prewencyjnym. Zwiększono pojemność KPMG do 586 mln m3 gazu wysokometanowego. Urządzenia układu sprężania zostały wymienione na najnowocześniejsze. Urządzenia dostarczyła firma ABB. Umowa obejmuje serwis systemu oraz systemu zabezpieczeń ESD – HIPPS, sprawdzenie i ewentualną kalibrację czujników oraz sygnalizatorów współpracujących z tymi systemami z przeglądami prewencyjnymi i dostawą części zamiennych. Jednocześnie firma jest zobowiązana do reakcji na zgłoszenie usterki/awarii w ciągu 48 godzin. – 17.01.2017

Lista znanych wykonawców i podwykonawców

Investgas S.A. będzie realizował część inwestycji.

Wpływ

Wpływ inwestycji na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne regionu: Rozbudowa podziemnego magazynu gazu Mogilno znacznie zwiększy zdolności magazynowe, co za tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Polski. Magazyn znajduje się na trasie gazociągu Jamalskiego, jest więc strategicznym punktem na gazowej mapie Polski. Rozbudowa KPMG zwiększy objętość strategicznych rezerw gazu w przypadku konfliktów geopolitycznych bądź nieprzewidzianych warunków atmosferycznych.

Bibliografia

https://www.pois.2007-2013.gov.pl/Wiadomosci/Documents/6_PGNIG.pdf

http://www.cire.pl/item,24744,1,0,0,0,0,0,pgnig-rozbudowuje-podziemny-magazyn-gazu-w-mogilnie.html

http://biznes.pl/gielda/komunikaty-espi-ebi/pgnig-podpisanie-umowy-na-dofinansowanie-projektu-,48532,komunikaty-detal.html

https://www.osm.pgnig.pl/pl/magazyny/kpmg-mogilno

http://jakoscroku.pl/78/perla-polskiej-mysli-technicznej

https://www.msp.gov.pl/pl/nauka-i…/24716,Magazyny-gazu.pdf

http://gazownictwo.wnp.pl/abb-modernizuje-magazyn-gazu-w-mogilnie,289983_1_0_0.html

 Data ostatniej modyfikacji: 14 marca 2019

Inwestycje