Modernizacja linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Płock

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: ELTEL Networks Energetyka S.A.

s2eltel

Spółka od pięćdziesięciu lat świadczy pełen zakres usług obejmujących budownictwo energetyczne, sprzedaż urządzeń i eksploatację sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom sektora energetycznego ELTEL Networks Energetyka S.A. na bieżąco wdraża nowe technologie (m.in. wymiany przewodu odgromowego na OPGW na pozostających pod napięciem liniach 220kV i 400kV) i poszerza zakres swoich usług. Spółka posiada certyfikaty jakości wg normy ISO 9001, a także certyfikat środowiskowy wg normy ISO 14001.

Przebieg inwestycji

s2timeline

sierpień/wrzesień 2015 – pomiary traktów światłowodowych

sierpień 2015 – ułożenie kabla światłowodowego od bramki liniowej do przełącznicy światłowodowej

lipiec 2015 – zakończenie wymiany przewodu odgromowego

kwiecień 2014 – rozpoczęcie prac

12 luty 2014 – wybór najkorzystniejszej oferty

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie 12 II 2014

Kryteria oceny: wysokość oferowanej ceny za wykonanie zamówienia

Firmy biorące udział i ich oferty:

ELTEL Networks Olsztyn S.A. – cena netto 7.594.000,00 zł

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy: spełnia wymagania formalne oraz merytoryczne zawarte w SIWZ oraz oferuje wykonanie za najniższą cenę.

Technologia

Napięcie znamionowe linii: 400 kV

Długość linii: 121,12 km

Budowa

Zakres prac modernizacyjnych:

 • demontaż 1 tradycyjnego przewodu odgromowego typu AFL 1,7-70 oraz typu
  AFL 1,7-95 w technologii prac pod napięciem,
 • montaż nowego przewodu OPGW 48J w technologii prac pod napięciem wraz z ochroną przeciwdrganiową,
 • montaż kabla światłowodowego na terenie stacji Grudziądz od bramki pola linii
  400 kV do przełącznicy światłowodowej,
 • instalacja przełącznicy światłowodowej w stacji Grudziądz,
 • montaż kabla światłowodowego na terenie stacji Płock od bramki pola linii
  400 kV do przełącznicy światłowodowej,
 • instalacja przełącznicy światłowodowej w stacji Płock.

 

Przewody OPGW (skrót od Optical Ground Wires) są zbudowane z centralnej aluminiowej tuby, wewnątrz której biegną włókna światłowodowe. Przewody OPGW służą zarówno do ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, jak i do łączności Krajowego Systemu Energetycznego.

Wpływ

Zwiększy się bezpieczeństwo jednej z najistotniejszych linii Krajowego Systemu Energetycznego oraz poprawi łączność pomiędzy stacjami Grudziądz i Płock.

Bibliografia

http://liniagrudziadz-plock.pl/

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1578

http://www.sdhwdm.sp2.waw.pl/energ/opgw.htmlData ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje