Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawcy:

Mota-Engil

Grupa Mota-Engil to firma z ponad 67-letnim doświadczeniem. Jest liderem na rynku portugalskim. Stanowi punkt odniesienia na arenie międzynarodowej pod względem połączenia wybitnych umiejętności technicznych w dziedzinach inżynierii i budownictwa, ochrony środowiska i usług, projektów infrastruktury transportowej, górnictwa oraz prac elektroenergetycznych.

Dzięki swojej obecności w 20 krajach, na 3 kontynentach, Grupa Mota-Engil koncentruje swoją działalność na trzech obszarach geograficznych – w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Na każdym z rynków gwarantuje takie same standardy jakościowe, wydajność produkcji i precyzję wykonania. W Polsce Grupa obecna jest od 1997 roku. Od tego czasu wykonała ponad 500 projektów w całym kraju.

Przebieg inwestycji

s20timeline

Lipiec 2018 – pozytywne zakończenie testów i wprowadzenie obiektu na listę stacji bezobsługowych;

Czerwiec 2018 – koniec prac konfiguracyjnych i uruchomieniowych;

Maj 2018 – kończenie prac montażowych związanych z układem zasilania i przeprowadzenie testów końcowych;

Styczeń 2018 – uruchomienie drugiego zasilania podstawowego 15 kV;

Maj 2017 –  zakończona została modernizacja ostatnich dwóch pól linii 220kV ROGOWIEC1 i linii Janów;

Grudzień 2016 –  zakończono prace modernizacyjne w polu Autotransformatora 220/110/15kV AT1;

24.09.2016 – przystąpiono do drugiego etapu modernizacji stacji;

Maj 2016 roku – zmodernizowane jest 4 na 7 pól;

Luty 2016 roku – modernizacja czterech pól 220 kV: 2 pól linii 220kV Rogowiec tor 2 i linii 220 kV Adamów, pola sprzęgła 220 kV i pola autotransformatora AT5;

Grudzień 2015 roku – prace na obwodach pierwotnych rozdzielni 220 kV / 110 kV SE Pabieniace, prace związane z demontażem linii zasilających 220 kV na liniach Rogowiec 2 i Adamów;

Czerwiec 2015 roku – uruchomienie nowego autotransformatora 220/110 kV o mocy 275 MVA, zastąpił on pracującą do tej pory 40-letnią jednostkę, której moc wynosiła 160 MVA;

04 maja 2015 roku – wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę dla zakresu energetycznego przedsięwzięcia;

Styczeń 2015 roku – dostarczenie dwóch nowych autotransformatorów 220/110/15 kV o mocy 275 MVA, prace wykończeniowe budynku technologicznego;

31 lipca 2014 roku -przekazanie placu budowy wykonawcy projektu „Modernizacja stacji 220/110 kV Pabianice”;

5 listopada 2013 roku – rozstrzygnięcie przetargu.

 

Finanse

Rozstrzygnięcie przetargu: 5.11.2013 r.

Kryteria: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Firmy biorące udział:

Nazwa wykonawcy Cena netto

Cena brutto

SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. Wykonawca wykluczony
PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o. 32.868.000 zł

40.427.640 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe „OLMEX” S.A.

2.       REVICO S.A.

Wykonawca wykluczony
MOTA – ENGIL Parking 1 Sp. z o.o. 31.828.595,00 zł

39.149.171,85 zł

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. Wykonawca wykluczony

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta

Technologia

W stacji znajdują się dwie rozdzielnie:

Rozdzielnia 220 kV:

 • Rodzaj: napowietrzna
 • Liczba pól: 7 polowa (7 pól z wyłącznikami)
 • Układ szyn: 2 systemy ze sprzęgłem poprzecznym

Rozdzielnia 110 kV:

 • Rodzaj: napowietrzna
 • Liczba pól: 19 polowa (15 pól z wyłącznikami)
 • Układ szyn: 2 systemy ze sprzęgłem poprzecznym

Na terenie stacji zostały podłączone dwa nowoczesne autotransformatory AT4 i AT5. Wymianie podlegają wyeksploatowane urządzenia i aparatury. Powstaje także System Ochrony Technicznej.

Nowoczesne urządzenia i aparatura, która zostanie zamontowana na stacji to m.in.:

 • Wyłączniki 220 kV, 3150 A, 40 kA, SF6 oraz 123 kV, 3150 A, 40 kA w izolacji SF6,
 • Odłączniki napowietrzne obrotowe 245 kV, 1600 A, 40 kA oraz 123 kV, 2500 A, 40 kA,
 • Uziemniki napowietrzne 245 kV, 40 kA z napędem silnikowym,
 • Przekładnik prądowe 245 kV o wytrzymałości zwarciowej 40 kA,
 • Przekładniki napięciowe indukcyjne 245 kV,
 • Przekładniki napięciowe pojemnościowe 245 kV,
 • Przekładniki kombinowane EJOF 123,
 • Przekładnik prądowy napowietrzny 24 kV,
 • Ograniczniki przepięć dla systemu 220 kV oraz 110 kV wraz z podstawą izolacyjną i licznikiem zadziałań oraz ogranicznik 18kV, 10kA na potrzeby własne,
 • Izolatory stacyjne wsporcze 220 kV oraz 110 kV,
 • Agregat prądotwórczy oraz transformatory.

Budowa

Wpływ

Głównym celem modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice jest poprawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju. Wymiana infrastruktury stacyjnej przyniesie także wymierne korzyści dla Pabianic i całego regionu. Dzięki przebudowie do minimum zostanie ograniczone prawdopodobieństwo wystąpienia usterek.

Bibliografia

http://www.stacjapabianice.pl/

http://www.stacjapabianice.pl/wp-content/uploads/2013/11/Prezentacja_Pabianice.pdf

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1374Data ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje