Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawcy:

Główny Wykonawca: Pinggao Group Co., Ltd

s23logo_Pinggao_Group

Pinggao Group Co., Ltd jest spółką zależną State Grid Corporation of China – chińskiego odpowiednika PSE, największej pod względem przychodów grupy energetycznej na świecie i jednego z największych światowych koncernów, który zatrudnia łącznie ponad 1,5 mln osób.

 

Podwykonawca z zakresu prac formalnoprawnych: Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o.

s23logo_agencja_promocji_inwestycji_spolki

API to Spółka działająca na terenie całego kraju i przy inwestycjach każdego rodzaju niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Doświadczenia stara się wykorzystać wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić bariery w prowadzeniu inwestycji i gdzie można szukać skutecznych recept na ich niwelowanie. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur formalno-prawnych w cyklu inwestycyjnym. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych.

Przebieg inwestycji

s23

Marzec 2018: uruchomiono transformatory potrzeb własnych TPW2 i TPW3;

Grudzień 2017: trwają prace związane z autotransformatorem AT2;

Sierpień 2017: uruchomiono 2 torową linie 400kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów;

Maj 2017: uruchomiono gałęzie 9-14 nowej rozdzielni 400kV;

Kwiecień 2017: zakończenie prace budowlane i rozruchowe 3 etapu inwestycji;

Listopad 2016: rozpoczęcie 3 etapu inwestycji;

Wrzesień 2016: prace rozruchowe gałęzi 6-8;

20 lipca 2016: rozpoczęcie 2 etapu inwestycji;

Czerwiec 2016: odbiór gałęzi 1-5 nowej rozdzielni 400 kV;

Maj 2016: rozpoczęły się próby napięciowe;

29 stycznia 2016: zakończono prace na polu 110 kV nr 16;

21 lipca 2015: uzyskanie pozwolenia na przebudowę linii 400 kV;

13 kwietnia 2015: rozpoczęcie prac budowlanych;

9 maja 2014: zawarcie umowy na realizację inwestycji.

 

 

 

 

Finanse

Rozstrzygnięcie przetargu: 3 marca 2014

Podpisanie umowy z wykonawcą: 9 maja 2014

Firmy biorące udział w przetargu:

Nazwa wykonawcy Cena netto

Cena brutto

Pinggao Group Co. 107.000.000 zł
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD

w Katowicach Sp. z o.o.

134.000.000 zł

164.820.000 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

2.       SAG Elbud Gdańsk S.A.

108.730.000 zł

133.737.900 zł

Eltel Networks Olsztyn S.A. 128.400.400 zł

157.932.000 zł

Uzasadnienie wyboru:  najkorzystniejsza oferta

Koszt inwestycji: 107 mln zł

Technologia

Specyfikacja stacji:

 • ograniczniki przepięć 110/400 kV
 • izolatory 400 kV
 • przewody stalowo-aluminiowe
 • osprzęt stacyjny
 • agregaty prądotwórcze
 • transformator potrzeb własnych
 • odłączniki poziomoobrotowe
 • odłączniki sieczne
 • wyłączniki 110/400 kV
 • przekładniki kombinowane 110 kV
 • przekładniki prądowe 110/400 kV
 • przekładniki napięciowo indukcyjne 110/400 kV
 • izolatory wsporcze 110/400 kV
 • dodatkowe wyposażenie stacji i urządzenie telekomunikacyjne

Specyfikacja linii napowietrznej 400 kV

 • słupy
 • fundamenty
 • uziemienia
 • przewody fazowe
 • izolatory
 • sprzęt
 • oznakowanie
 • przewody OPGW
 • osprzęt OPGW

Budowa

Realizacja zadania obejmuje m.in.:

 • opracowanie projektu budowlanego;
 • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • opracowanie projektu wykonawczego;
 • zakup i dostawę urządzeń, aparatury i materiałów, niezbędnych do przebudowy rozdzielni;
 • realizację prac budowlano-montażowych przebudowy stacji i wprowadzeń linii WN;
 • wykonanie niezbędnych prac demontażowych, montażowych i uruchomieniowych w – centrach zdalnego sterowania i nadzoru;
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji wykonawca przebuduje także kilka linii, a mianowicie: przęsła dwóch linii blokowych LB9 i LB10 i trzech linii wyprowadzonych w kierunku stacji: Miłosna, Ostrowiec i Lublin.

Wpływ

Stacja 400/220/110 kV Kozienice jest przyelektrownianą stacją transformatorowo – rozdzielczą, służącą do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Przebudowa ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezawodności dostaw prądu elektrycznego dla regionu.

 

Realizacja tej inwestycji ma na celu:

 • wzmocnienie zasilania Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie wyprowadzenia z tej rozdzielni linii 400 kV do stacji elektroenergetycznych Siedlce Ujrzanów i Ołtarzew;
 • przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nowego bloku energetycznego nr 11, o mocy 1000 MW, budowanego w Elektrowni Kozienice;
 • umożliwienie zasilania z rozdzielni 110 kV potrzeb ogólnych nowego bloku energetycznego nr 11 Elektrowni Kozienice.

Bibliografia

http://www.stacja-kozienice.eu/index.xhtml

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1545Data ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje