Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wyprowadzeniem linii 400 kV

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Elektrobudowa S.A.

 

logoELEKTROBUDOWAELEKTROBUDOWA SA od 60 lat świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizuje inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej. Jest także producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Spółka działa na terenie całej Polski, ale również w krajach UE, Europy Wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej. ELEKTROBUDOWA SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej roczne obroty sięgają blisko miliarda złotych.

Przebieg inwestycji

Byczyna-page-001

20 kwietnia 2018: zakończenie prac administracyjnych związanych z rozbudową stacji;

Listopad 2017: zakończono prace na terenie rozdzielni 400kV, a także pomyślnie wykonano próby obciążeniowe i napięciowe;

Lipiec 2016: rozpoczęto prace na terenie rozdzielni 400 kV;

30 maja 2016: oddanie rozdzielni 220 kV do eksploatacji;

Początek 2014: rozpoczęcie prac budowlanych;

Marzec 2013: podpisanie umowy z wykonawcą;

30 stycznia 2013: rozstrzygnięcie przetargu na budowę.

Finanse

Kryteria: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Firmy biorące udział w przetargu:

  • W przetargu wzięła udział firma ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach. Oferta została złożona na kwotę: 214 990 000,00 zł netto, tj. 264 437 700,00 zł brutto.

Rozstrzygnięcie przetargu: 30 stycznia 2013

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta

 

Ogłoszono też dodatkowy przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch baterii akumulatorów 220 V DC na stacji 400/220 kV Byczyna. Wygrała go firma BATER Sp. z o.o. proponując kwotę brutto: 359.826,66 zł.

Technologia

Zgodnie z zamówieniem, inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy stacji elektroenergetycznej Byczyna o rozdzielnie 400 kV, modernizacji rozdzielni 220 kV, wyprowadzenia linii 400 kV, wymiany przewodu OPGW na liniach 220 kV w relacji Byczyna-Skawina i Byczyna-Blok 6 Elektrowni Jaworzno 3, montażu przewodu OPGW na linii 400 kV w relacji Byczyna Tucznawa oraz montażu przewodów OPGW na linii 220 kV relacji Byczyna-Koksochemia.

Budowa

Wpływ

Inwestycja ta zapewni możliwość przyłączenia przyszłego bloku Elektrowni Jaworzno III. Dodatkowo, zagwarantuje aglomeracji śląskiej poprawę warunków zasilania.

Bibliografia

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1164

http://www.pse.pl/index.php?dzid=197&did=1886

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2039

http://www.stacjabyczyna.pl/index.php

http://www.elbudowa.com.pl/informacje/aktualnosci/idn:23060.html

http://stacjabyczyna.pl/assets/files/140121_Byczyna_ebook01.pdfData ostatniej modyfikacji: 25 marca 2022

Inwestycje