Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca:

Elektrobudowa S.A.

logoELEKTROBUDOWAELEKTROBUDOWA S.A. od 60 lat świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizuje inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej. Jest także producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Spółka działa na terenie całej Polski, ale również w krajach UE, Europy Wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej. ELEKTROBUDOWA S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej roczne obroty sięgają blisko miliarda złotych.

Przebieg inwestycji

Skawina-page-001

Listopad 2018: zakończenie prac na linii 400 kV;

III kwartał 2018: przebudowa linii 110 kV relacji Rabka – Szaflary, która kolidowała z projektówaną linią 400 kV;

Maj 2018: przepięcie zasilania na śladzie linii 110 kV relacji Skawina – Skawina Huta; część nowej linii zrealizowano w technologii naziemnej, a częściowo systemami kablowymi w ziemi;

Marzec 2018: przygotowanie stanowisk pod wylewanie fundamentów, pod słupy nośne;

Początek 2018: rozpoczęto prace związane z budową pasów technologicznych dla wyprowadzenia linii 110kV i 400kV;

Rozpoczęto także odbiór poszczególnych etapów inwestycji;

W 2017 roku trwały prace związane z polami rozdzielni 400kV;

Maj 2016 – Ukończenie budowy rozdzielni GIS 400kV;

Kwiecień 2016 – Budowa stanowiska autotransformatora AT3;

Marzec 2016 – Demontaż stacji 110 kV;

Luty 2015- Budowa budynku rozdzielni GIS 400kV. Zakończono budowę fundamentów. Trwa montaż konstrukcji;

30 stycznia 2013 – Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie inwestycji.

Finanse

Rozstrzygnięcie przetargu: 30.01.2013 r.

Kryteria: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Firmy biorące udział:

Nazwa wykonawcy Cena netto

Cena brutto

ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach 224.300.000 zł

275.889.000 zł

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.
225.700.000 zł

277.611.000 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       Control Process S.A.

2.       Control Process Electic Sp. z o.o.

230.750.00 zł

283.822.500 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       Elfeko S.A.

2.       Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego Elbud Poznań S.A.

243.680.000 zł

299.726.400 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       Eltel Networks Olsztyn S.A.

2.       Eltel Networks Rzeszów S.A.

244.204.800 zł

300.371.904 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       ABB Sp. z o.o.

2.       Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

288.982.093 zł

355.447.974 zł

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

Technologia

Budowa obejmuje:

1. Wykonanie rozdzielni 400 kV w technologii gazowej (GIS),

2. Modernizacje pól 220 kV: Byczyna 1, Byczyna 2, sprzęgło 1, AT1, Blok 5, Blok 6, sprzęgło 2, Klikowa, Wanda,

3. Wykonanie rozdzielni 110 kV w technologii gazowej (GIS),

4.Wykonanie obwodów wtórnych, SSiN, SOT, potrzeb własnych,

5.Wykonanie infrastruktury stacyjnej w zakresie m.in. budynków technologicznych, stanowiska autotransformatora, siatki uziemiającej stacji,

6. Budowa i wprowadzenie do SE Skawina dwóch linii dwutorowych 400 kV na odcinku od SE Skawina do dwutorowej linii 400 kV Tucznawa – Rzeszów/Tarnów (około 3,5 km),

7. Wymiana przewodu AFL na OPGW 48J na linii 400 kV Tucznawa – Rzeszów/Tarnów na odcinku SE Tucznawa (SE Byczyna) – SE Tarnów. Ułożenie światłowodów 2xOPGW 48J od SE Skawina do linii 400 kV Tucznawa (Byczyna) – Tarnów. Wykonanie wcinki do światłowodu OPGW 48J relacji SE Tucznawa – SE Tarnów.

8. Ułożenie światłowodu OPGW 48J na linii 400 kV Tarnów – Rzeszów.

Informacje dotyczące linii:

Linia 2x2x400 kV to w rzeczywistości dwie dwutorowe linie, które poprowadzone będą bezpośrednio obok siebie. Lokalizując je w ten sposób unika się zajmowania większej ilości terenu. Wzdłuż trasy linii wytyczony zostanie pas technologiczny.

Pas technologiczny to teren wzdłuż linii. W przypadku linii 2x2x400 kV ma on szerokość 120 m. W pasie technologicznym występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu: zabronione jest lokalizowanie budynków mieszkalnych oraz sadzenie wysokich drzew. W związku z budową linii, Wykonawca zadania zobowiązany został do uzyskania służebności przesyłu dla linii 400 kV.

Sposób ustawienia słupów i linii 400kV:

s43obr1s43obr2

 

 

 

 

 

 

 

Budowa

Wpływ

Stacja Skawina jest bezpośrednio połączona z elektrownią Skawina. Rozbudowa stacji pozwoli na zwiększenie mocy i rozbudowę elektrowni.

Realizacja projektu poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu.

Bibliografia

http://www.stacjaskawina.pl/index.php

http://www.stacjaskawina.pl/assets/files/140121_Skawina_ebook01.pdf

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/elektrobudowa-ma-dwa-zlecenia-od-pse-za-blisko-440-mln-zl-20641.html

http://www.elbudowa.com.pl/informacje/aktualnosci/idn:23038.html

http://pse.pl/index.php?dzid=14&did=1160Data ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje