Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Husów

PMG Husów to magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 350 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat łańcucki, gmina Łańcut i Markowa. Obecnie realizowana jest rozbudowa pojemności czynnej magazynu do 500 mln m3.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

PGNiG SA Oddział w Sanoku – od ponad 60 lat załoga PGNiG SA – Oddział w Sanoku kontynuuje bogate – sięgające pierwszej połowy XIX wieku tradycje górnictwa naftowego na Podkarpaciu. Dostarcza 45% krajowego wydobycia gazu ziemnego wysokometanowego do krajowego systemu gazowniczego oraz do lokalnych odbiorców. Przyszłość firma wiąże z zagospodarowaniem nowych struktur gazu ziemnego, podziemnym magazynowaniem gazu oraz nowymi odkryciami.

 

Wykonawcy

Konsorcjum firm  PBG oil and gas Sp. z o.o. i ControlTec Sp. z o.o.

PBG oil and gas Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

W segmencie paliw  realizuje inwestycje polegające zarówno na budowie nowych obiektów, jak i modernizacji istniejących baz magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
logo_ControlTec-900x450-Transparent1 Sp. z o.o. i ControlTec Sp. z o.o.

Przebieg inwestycji

GazHusów

Finanse

Terminy przetargu

10.07.2013 – rozstrzygnięcie przetargu

11.03.2013 – termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu

23.02.2013 – rozpisanie przetargu

 

Przetarg

Przetarg dotyczył głównego zamówienia w ramach projektu “Rozbudowa PMG Husów”: instalacji  i zabudowy dodatkowej sprężarki w PMG Husów.

 

Kryteria oceny

Kryterium oceny była najniższa cena.

 

Firmy biorące udział i ich oferty

W ramach przetargu zgłoszone zostały trzy oferty. Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum firm PBG oil and gas Sp. z o.o. i ControlTec Sp. z o.o.

 

Kwoty i parametry oferowane przez poszczególne firmy

Oferta zwycięska:

Początkowa szacunkowa wartość zamówienia – 24 354 000 PLN brutto

Całkowita końcowa wartość zamówienia – 20 153 202,27 PLN brutto

 

Mechanizmy finansowe

Inwestor ubiegał się o dofinansowanie projektu “Rozbudowa PMG Husów” przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Dofinansowania

Dotacja UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: (wartość projektu: 76,7 mln zł; maksymalna wartość dotacji: 35,1 mln zł; do 1.12.2014 złożone zostało 8 wniosków na łączną kwotę 24,0 mln zł).

Technologia

Rodzaj magazynu:

Magazyn w wyczerpanym złożu gazu ziemnego

 

Parametry przed rozbudową:

Rozpoczęcie eksploatacji: 1987 r.

Pojemność czynna: 350 mln m3

Maksymalna moc zatłaczania: 2,80 mln m3/dobę

Maksymalna moc odbioru: 5,76 mln m3/dobę

 

Parametry obecne:

Pojemność czynna: 500 mln m3

Maksymalna moc zatłaczania: 3,68 mln m3/dobę

Maksymalna moc odbioru: 5,76 mln m3/dobę

Budowa

Stan prac budowlanych:

Aktualny stan realizacji

Zakończona

Planowany czas zakończenia

2014

Rozpoczęcie prac

Październik 2013

 

 

 

Lista znanych wykonawców i podwykonawców:

Wykonawca główny: konsorcjum firm PBG oil and gas Sp. z o.o. i ControlTec Sp. z o.o.

Wpływ

Rozbudowa PMG w Husowie pozytywnie wpłynęła na niezależność energetyczną całego kraju. Obecnie gaz przechowywany w magazynach wciąż nie pokrywa całorocznego zapotrzebowania, ale każda zakończona sukcesem inwestycja w magazyny gazu ziemnego oddala nas od całkowitego uzależnienia od dostaw surowców energetycznych z zewnątrz.

BibliografiaData ostatniej modyfikacji: 28 grudnia 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01