Rozbudowa rozdzielni 220 kV Groszowice

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.

s47logomota-engil

Grupa Mota-Engil, firma z ponad 67-letnim doświadczeniem i lider na rynku portugalskim, stanowi punkt odniesienia na arenie międzynarodowej pod względem połączenia wybitnych umiejętności technicznych w dziedzinach inżynierii i budownictwa, ochrony środowiska i usług, projektów infrastruktury transportowej, górnictwa oraz prac elektroenergetycznych.

Przebieg inwestycji

s47timeline

Grudzień 2017: przeprowadzono z wynikiem pozytywnym testy końcowe systemu sterowania i nadzoru w stacji Groszowice.

Październik 2017: zakończono główne prace związane z modernizacją stacji.

Czerwiec 2017: przeprowadzono prace rozruchowe pól AT2, Ząbkowice i pomiar napięcia.

Grudzień 2016: na terenie rozdzielni SE Groszowice rozpoczęto prace związane z modernizacją pól 220kV Kędzierzyn i AT2.

16.04.2016: uruchomiono pola linii Ząbkowice i autotransformator AT1 220/110 kV o mocy 160 MVA

Marzec 2016: prowadzone były prace związane z uruchomieniem pola liniowego Ząbkowice i transformatorowego AT1.

Czerwiec 2015: zakończono montaż aparatury 220 kV w nowym polu

16.02.2015: prezydent miasta Opole wydał ostateczną decyzję dla inwestycji

20.10.2013: wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę dla zakresu budowy pola 220 kV

29.09.2013: prezydent miasta Opole wydał pozytywną decyzję środowiskową dla inwestycji

09.12.2013: podpisanie umowy na rozbudowę rozdzielni

Początkowo zakończenie budowy było zaplanowane na 31.03.2016 r.

Finanse

Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na inwestycję.

Kwota ta wynosiła 27.306.000,00 zł.

Ofert przedstawione w pierwszym przetargu:

Nazwa wykonawcy Cena brutto
Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. 23.506.550,05 zł

wykonawca wykluczony

ENERGO-SYSTEM S.A. 30.012.000,00 zł
SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. 34.208.760,00 zł
ELFEKO S.A. 45.374.700,00 zł

Informacja o unieważnieniu postępowania została opublikowana 10 czerwca 2013 r.

Wyniki drugiego przetargu ogłoszono 30 października 2013 r.

Złożone oferty:

Nazwa wykonawcy Cena brutto Ranking cen
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. 40.295.644,71 zł 6
Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. 29.878.457,49 zł 2
PILE ELBUD KRAKÓW Sp. z o.o. 34.046.400,00 zł 5
SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. 33.053.560,00 zł 4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. 30.996.000,00 zł 3
MECE EIP ENERGIA Sp. z o.o. 25.775.063,28 zł 1

 

Kryteria: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta

Technologia

Przedmiotem inwestycji jest m.in. dobudowa na istniejącej rozdzielni 220 kV nowego pola 220 kV, na potrzeby przyłączenia linii kablowej 220 kV wychodzącej z Farmy Wiatrowej Nysa. Zapewni to odbiór energii elektrycznej wytwarzanej przez farmę wiatrową i jej przesył do krajowej sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo, inwestycja ma na celu wymianę wyeksploatowanej aparatury 220 kV oraz przebudowę rozdzielni  220 kV w stację w pełni bezobsługową.

Prace obejmują m.in.:

 • przygotowanie placu budowy w zakresie wykonania prac ziemnych,
 • budowę budynku technologicznego,
 • wykonanie demontaży i innych prac związanych z utylizacją urządzeń i materiałów,
 • rozbudowę rozdzielni 220 kV,
 • rozbudowę systemów automatyki stacyjnej,
 • budowę Systemu Sterowania i Nadzoru,
 • budowę systemu ochrony technicznej oraz wymiana kabli sterowniczych,
 • rozbudowę instalacji teletechnicznych, systemów telekomunikacyjnych i łączności,
 • prace odbiorowe w zakresie wykonania pomiarów, badań i testów urządzeń oraz aparatury.

Urządzenia, które zostaną zamontowane to m.in.:

 • Wyłącznik z SF6, 3-biegunowy 245 kV, 3150 A, 40 kA, w izolacji SF6
 • Wyłącznik z SF6, 3-biegunowy 123 kV, 3150 A, 40 kA, w izolacji SF6.
 • Odłącznik napowietrzny, szynowy, jednobiegunowy, 245 kV, 1600 A, 40 kA, z jednym nożem uziemiającym, 1 kpl. składa się z 3 szt. odłączników jednobiegunowych z uziemnikami.
 • Odłącznik napowietrzny, szynowy, jednobiegunowy, 245 kV, 1600 A, 40 kA, bez noży uziemiających, 1 kpl. składa się z 3 szt. odłączników.
 • Odłącznik napowietrzny, szynowy, jednobiegunowy, 245 kV, 2500 A, 40 kA, z dwoma nożami uziemiającymi, 1 kpl. składa się z 3 szt. odłączników jednobiegunowych z uziemnikami.
 • Odłącznik napowietrzny, jednobiegunowy, 245 kV, 1600 A, 40 kA, z dwoma nożami uziemiającymi, 1 kpl. składa się z 3 szt. odłączników jednobiegunowych z uziemnikami.
 • Przekładniki prądowe, 245 kV, 600-1200/1/1/1/1/1A, 40 kA.
 • Przekładniki prądowe, 245 kV, 1000-2000/1/1/1/1/1A, 40 kA
 • Przekładniki kombinowane
 • Przekładniki napięciowe indukcyjne
 • Ograniczniki przepięć, 10 kA.
 • Izolatory wsporcze 220 kV.
 • Izolatory długopniowe 220 kV.
 • Osprzęt 220 kV.

Budowa

Wpływ

Rozbudowa wybudowanej w 1970 roku stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice jest ważna nie tylko dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzięki rozbudowie, zostanie ograniczone do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia usterek. Rozbudowie będzie towarzyszyć rewitalizacja terenów okalających stację.

Bibliografia

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1330

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1432

http://www.pse.pl/index.php?dzid=197&did=1886

http://www.stacjagroszowice.pl/

http://www.stacjagroszowice.pl/wp-content/uploads/2013/11/Folder-Groszowice.pdf

http://mota-engil-ce.eu/pl/projects-list/project/przebudowa-stacji-elektroenergetycznej-220-110-kv-groszowice-312Data ostatniej modyfikacji: 25 marca 2022

Inwestycje