Rozbudowa Stacji 400/110 kV Narew

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

s25logo_SAG_Elbud_Krakow

SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. – od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się budową i remontami linii oraz stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, a w ostatnim czasie także infrastrukturą dla farm wiatrowych. Zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści. Stosowanie nowoczesnych metod pracy oraz systemy zarządzania jakością, w tym SAP R/3 – zintegrowanego systemu, są gwarancją wysokiej jakości usług.

Przebieg inwestycji

s25timeline

Marzec 2016 – Zakończono prace budowlane, a także uruchomiono transformator AT1 400/110/15 kV;

Styczeń 2016 – Budowa stanowiska AT1 i montaż transformatora AT1;

17 września 2015 – Wojewoda podlaski wydał decyzję pozwolenie na budowę nr 161/2015 dla etapu 4, czyli dla budowy nowego stanowiska dla AT1 400/110/15kV;

Sierpień 2015 – W rozbudowywanej stacji Narew zakończono remont akumulatorni;

18 lutego 2015 – Wykonawca inwestycji złożył w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku projekt budowlany dla drugiego etapu rozbudowy stacji;

10 października 2014 – Częściowy odbiór budowy;

Wrzesień 2014 – Dobiegły końca prace przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Narew. Zamontowano nowe urządzenia i aparaturę stacji;

24 kwietnia 2014 – Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę w I etapie inwestycji, który obejmuje rozbudowę rozdzielni 110 kV;

 

 

Lipiec 2013 – Podpisanie umowy pomiędzy PSE Inwestycje S.A. a SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

 

Finanse

Rozbudowa stacji Narew jest jednym z elementów projektu budowy mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą.

Budowa linii Ostrołęka- Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wraz z aneksami, planowany całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 571 978 731,54 PLN).

11 września 2012 r. Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia w wysokości 255,8 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Budowa linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew.”

Technologia

Rozbudowa obejmowała budowę, modernizację, dostarczenie oraz montaż:

-wyłączników,

-odłączników,

-przekładników prądowy,

-przekładników napięciowy,

-ograniczników,

-uziemników,

-wyłączników napowietrznych,

-odłączników napowietrznych,

-oszynowania,

-autotransformatorów,

-zabezpieczeń linii 110kV i 400kV,

-zabezpieczeń TR2, AT1,

-przewodów,

-układów sterowniczych,

-urządzeń łączności.

Budowa

W ramach rozbudowy stacji, w związku z potrzebą dostosowania jej do przesyłu większych mocy, konieczna była budowa nowego stanowiska dla autotransformatora AT2, jego montaż i uruchomienie oraz modernizacja stanowiska autotransformatora AT1.

Na terenie stacji równolegle realizowane było odrębne zadanie polegające między innymi na rozbudowie stacji o pole linowe 400 kV.

Wpływ

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Narew ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości pracy systemu elektroenergetycznego we wschodniej części Polski. Struktura systemu przesyłowego na Podlasiu nie jest w stanie zapewnić pewnej dostawy energii elektrycznej do wielu odbiorców w tym regionie. Po rozbudowie stacja Narew jest jednym z istotniejszych elementów infrastruktury elektroenergetycznej kraju.

Bibliografia

http://www.stacjanarew.pl/index.html

http://www.pse.pl/index.php?dzid=187&did=746

http://www.pse.pl/index.php?dzid=197&did=1886Data ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje