Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Elektrobudowa S.A.

logoELEKTROBUDOWAElektrobudowa SA jest liderem wśród polskich firm elektroenergetycznych. Wachlarz świadczonych usług jest szeroki. Elektrobudowa nie tylko jest producentem urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć, ale również świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej systemie pod klucz.

Przebieg inwestycji

s41timeline

6 listopada 2015 – oddanie do eksploatacji stacji elektroenergetycznej Słupsk;

13 marzec 2013 – zakończono montaż rozdzielni 110kV przeznaczonej dla przyłączenia farm wiatrowych wraz z całą gałęzią nr 5 oraz autotransformatorem 400/110kV nr 4;

4 września 2012 – przekazanie placu budowy wykonawcy głównemu;

6 sierpnia 2012 – podpisanie umowy między inwestorem – Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A. , a wykonawcą – Elektrobudowa S.A.

 

Finanse

Rozstrzygnięcie przetargu: 14 listopada 2011 r.

Kryteria: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Firmy biorące udział w przetargu:

 

Nazwa wykonawcy Cena netto

Cena brutto

ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach 58.900.000 zł

72.447.000 zł

SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. 86.979.420,16 zł

106.984.686,80 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       Wojciech Baranowski „Elektro-Silber”

2.       E.I.P. Electricidade Industrial Portuguesa S.A.

63.649.889,38 zł

78.289.363,94 zł

Eltel Networks Olsztyn S.A. 81.844.590,00 zł

100.668.845,70 zł

Siemens Sp. z o.o. 73.063.021,00 zł

89.867.515,83 zł

ELFEKO S.A. 88.900.000 zł

109.347.000 zł

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta;

Po odwołaniach 17 kwietnia 2012 został zatwierdzony wybór firmy: Elektrobudowa S.A.

Technologia

Jako Główny Wykonawca ELEKTROBUDOWA S.A. ma za zadanie rozbudować istniejącą rozdzielnię 400 kV o 3 nowe gałęzie w ten sposób, aby umożliwić przyłączenie:

  • nowej i rozbudowywanej rozdzielni 400 kV,
  • autotransformatora AT2 400/110 kV, który połączy istniejącą rozdzielnię 400 kV z nową sekcją rozdzielni 110 kV,
  • umożliwić połączenie istniejącej rozdzielni 400 kV, linia biegnącą na południe do nowej SE Żydowo Kierzkowo,
  • wybudować nową rozdzielnię 400 kV umożliwiającą przyłączenie poprzez nowy autotransformator AT4 400/110 kV pierwszą sekcję rozdzielni 110 kV i wyprowadzić moc w kierunku Żarnowca,
  • wybudować pierwszą sekcję dwusystemowej rozdzielni 110 kV w technologii SF6, do rozdzielni będą przyłączone 3 farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej 680 MW.

Budowa

Wpływ

Głównym zadaniem inwestycji jest przyłączenie farm wiatrowych w Słupsku o mocy 240 MW oraz w Potęgowie o mocy
320 MW.

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino przyczyni się do:

  • poprawy bezpieczeństwa energetycznego okolicznych miejscowości,
  • poprawy niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wzmacniając jednocześnie tzw. „szynę północną” biegnącą wzdłuż Morza Bałtyckiego,
  • stworzenia warunków do rozwoju sieci przesyłowych,
  • zniesienia bariery dla rozwoju OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym,
  • stworzy warunki do przyłączenia nowych farm wiatrowych.

Bibliografia

http://www.elbudowa.com.pl/

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14

http://budownictwo.wnp.pl/elektrobudowa-rozbuduje-stacje-elektroenergetyczna-slupsk-dla-pse-operator,176096_1_0_0.html

http://www.elbudowa.com.pl/informacje/aktualnosci/idn:23406.htmlData ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje