Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.

s47logomota-engil

Grupa Mota-Engil, firma z ponad 67-letnim doświadczeniem i lider na rynku portugalskim, stanowi punkt odniesienia na arenie międzynarodowej pod względem połączenia wybitnych umiejętności technicznych w dziedzinach inżynierii i budownictwa, ochrony środowiska i usług, projektów infrastruktury transportowej, górnictwa oraz prac elektroenergetycznych.

Przebieg inwestycji

s53timeline

Wrzesień 2018 – zakończenie prac przewidzianych w ramach modernizacji, trwa proces czynności odbiorowych, testów i sprawdzeń

Styczeń/Luty 2018 – załączenie pod napięcie pola liniowego nr 5 220kV Police, modernizacja pola AT1 nr 4 220kV

Sierpień 2017 – zakończono prace związane z budową nowego stanowiska AT-1

Maj 2017 – zdemontowano starą aparaturę w rozdzielni 220kV w polu nr 3 stary Krajnik, nr 4 AT1 oraz nr 5 Police

Czerwiec 2016 – zakończono prace rozruchowe I etapu inwestycji.

Luty 2016 – prace związane z podłączeniem systemu SSiN, wprowadzono grupę rozruchową która rozpoczęła prace pomiarowe i uruchomieniowe dla etapu 1 na SE Glinki

Październik 2015 – zakończono montaż obwodów pierwotnych w polach 1, 6, 7, 8 R220kV, pola nr 6 R110kV oraz montaż obwodów wtórnych w polach 1, 6, 7, 8 R 220kV

Wrzesień 2015 – prace związane z uruchomieniem łączności

Marzec 2015 – montowanie konstrukcji wysokich

Październik 2014 – rozpoczęcie dostaw aparatury

Sierpień 2014 – wykonanie stanu surowego budynku technologicznego

Wrzesień 2013 – rozpoczęcie budowy

Finanse

Rozstrzygnięcie przetargu: 5 lipca 2013

Kryteria: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Firmy biorące udział w przetargu:

Nazwa wykonawcy Cena netto

Cena brutto

WZRT-Północ Sp. z o.o. 34.225.000,00 zł

42.096.750,00 zł

MOTA-ENGIL Parking1 Sp. z o.o. 40.275.255,31 zł

49.538.564,03 zł

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. 45.397.571,70 zł

55.839.013,19 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A.

2.       REVICO S.A.

45.800.000,00 zł

56.334.000,00 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       PBE ELBUD Poznań S.A.

2.       ELFEKO S.A.

56.600.000,00 zł

69.618.000,00 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       Eltel Networks Olsztyn S.A.

2.       Eltel Networks Rzeszów S.A.

57.400.000,00 zł

69.797.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta

Technologia

W ramach prac została zaplanowana budowa i montaż m.in.:

 • ograniczników przepięć 110 kV, 220 kV, 15 kV,
 • odłączników poziomoobrotowych 110 kV, 220 kV,
 • przekładników prądowych 15 kV, 220 kV,
 • wyłączników 110 kV, 220 kV,
 • przekładników kombinowanych 110 kV,
 • przekładników napięciowo-indukcyjnych 15 kV, 220 kV,
 • izolatorów ceramicznych,
 • transformatora potrzeb własnych 15/0.4 kV,
 • autotransformatorów,
 • przewodów OPGW,
 • przewodów odgromowych,
 • kabli światłowodowych,
 • zabezpieczenia.

Budowa

Prace związane z rozbudową stacji obejmują dostawę materiałów, osprzętu, aparatury, konstrukcji wraz z montażem i budową w zakresie ujmującym:

 • rozbudowę szyn zbiorczych rozdzielni 220 kV do 10 pól,
 • wyposażenie nowych 4 pól,
 • modernizację 2 pól istniejących,
 • demontaż jednego pola istniejącego,
 • budowę stanowiska AT2,
 • modernizacja stanowiska AT1,
 • budowy budynku technologicznego z wyposażeniem,
 • automatykę EAZ,
 • regulację napięcia i mocy biernej,
 • system sterowania i nadzoru,
 • instalację systemu monitorowania autotransformatorów AT1 i AT2.

Wpływ

Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych.

 

Bibliografia

http://www.stacjaglinki.pl/

http://www.pse.pl/index.php?dzid=197&did=1886

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1318

 Data ostatniej modyfikacji: 29 grudnia 2018

Inwestycje