Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Płock

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawcy:

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. – lider konsorcjum

s20zwse rzeszow

Firma wyspecjalizowana w tworzeniu i realizowaniu infrastrukturalnych projektów energetycznych. Zajmuje się także modernizacją i konserwacją istniejących linii oraz stacji elektroenergetycznych. W ciągu 35 lat działalności wielokrotnie współpracowała m.in. z PSE S.A. i PGE S.A., realizując szereg projektów kluczowych dla krajowej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Wysoka jakość usług świadczonych przez ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. została doceniona przez niemiecką jednostkę certyfikującą TUV SUD Management Sernice GmbH, która przyznała rzeszowskiej firmie certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A.

s20logo_selpol

Działalność firmy dotyczy projektowania, organizacji dostaw, realizacji produkcji budowlano-montażowej oraz serwisu linii stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, a także napowietrznych traktów światłowodowych. Współpracuje z największymi polskimi przedsiębiorstwami z branży elektroenergetycznej i aktywnie uczestniczy w projektach na rzecz operatorów sieci przesyłowej z Finlandii i Francji. Od ponad 14 lat w firmie wdrożony jest system zarządzania jakością oparty na międzynarodowych normach ISO 14001: 2004 oraz ISO 9001:2000. Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników posiadających międzynarodowe certyfikaty International Management Association, a także Project Management Institute.

Pile Elbud Kraków Sp. z o.o.

s20logo_elbud_pile

Spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania, przez wykonawstwo i rozruch, aż do przekazania obiektu inwestorowi. Firma współpracuje m.in. z PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A., na których zlecenie buduje i  remontuje linie przesyłowe, trakty światłowodowe i stacje elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć. Od roku 2004 w firmie wdrożony jest system zarządzania jakością – obecnie zgodny z normą ISO9001:2008. Firma posiada doświadczenie i certyfikaty uprawniające do kierowania całym cyklem realizacji inwestycji w oparciu o metodykę i standardy zarządzania projektem International Project Management Association i Project Management Institute.

Przebieg inwestycji

s21timeline

2017 – oficjalne oddanie stacji do użytkowania

luty 2016 roku – demontaż starej aparatury oraz przepięcie linii Rogowiec, Ołtarzew, Grudziąc

grudzień 2015 roku – w budynku technologicznym trwały prace rozruchowe oraz testy administracyjne i zamontowano nowe oszynowanie oraz aparaturę TR2 po stronie 400 kV i 110 kV

wrzesień 2015 roku – zakończono prace przy budowie kanałów kablowych na terenie nowej rozdzielni, wykonano również większość drenaży w polach stacji

czerwiec 2015 roku – zakończenie prac fundamentowych pod nowe pola rozdzielni 400kV

maj 2015 roku – zakończenie prac związanych z budową budynku technicznego

2 grudnia 2014 roku – rozpoczęcie prac budowlanych

4 sierpnia 2014 roku – na mocy Aneksu do Umowy z 22.02.2013 zmiana zakresu prac przy realizacji

22 lutego 2013 roku – podpisanie umowy między inwestorem PSE S.A. a wykonawcami

3 stycznia 2013 roku – rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę stacji

Finanse

Kryteria przetargu: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Firmy biorące udział w przetargu:

Nazwa wykonawcy Cena netto

Cena brutto

Konsorcjum w składzie:

1.       Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.

2.       Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A.

3.       PILE ELBUD KRAKÓW Sp. z o.o.

88.644.500 zł

109.032.735 zł

SAG ELBUD GDAŃSK S.A. 95.809.700 zł

117.845.931 zł

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
105.643.113,00 zł

129.941.028,99 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta i zgodność z wymogami

Rozstrzygnięcie przetargu: 3 stycznia 2013 r.

Technologia

Rozbudowa obejmuje budowę, modernizację, dostarczenie oraz montaż:

-wyłączników napowietrznych 420 kV, 3150 A, 40 kA w izolacji SF6,

-wyłączników napowietrznych 420 kV, 4000 A, 40 kA w izolacji SF6,

-odłączników napowietrznych, 420 kV, 3150 A, 40 kA z dwoma nożami uziemiającymi z napędami silnikowymi,

-odłączników napowietrznych, 420 kV, 2500 A, 40 kA z dwoma nożami uziemiającymi z napędami silnikowymi,

-odłączników napowietrznych, 420 kV, 3150 A, 40 kA z jednym nożem uziemiającym z napędami silnikowymi,

-odłączników napowietrznych, 420 kV, 2500 A, 40 kA z jednym nożem uziemiającym z napędami silnikowymi,

-przekładników prądowych, 420 kV o wytrzymałości zwarciowej 40 kA,

-przekładników napięciowych, pojemnościowych 420 kV,

-przekładników napięciowych, indukcyjnych 420 kV,

-ogranicznik przepięć napowietrzny 420 kV wraz z podstawą izolacyjną i licznikiem zadziałań,

-uziemników 420 kV, 40kA,

-wyłączników napowietrznych 123 kV, 3150 A, 40 kA w izolacji SF6,

-odłączników napowietrznych, siecznych 123 kV, 2500 A, 40 kA z jednym nożem uziemiającym z napędami silnikowymi,

-odłączników napowietrznych, siecznych 123 kV, 2500 A, 40 kA z napędem silnikowym,

-przekładników prądowo – napięciowych 123 kV,

-autotransformatorów,

-zabezpieczeń linii 110kV, 400kV,

-zabezpieczeń TR2, AT1,

-przewodów,

-układów sterowniczych,

-urządzeń łączności.

Budowa

W ramach rozbudowy stacji, w związku z koniecznością dostosowania jej do przesyłu większych mocy, konieczna jest modernizacja istniejącej rozdzielni 400 kV w dość szerokim zakresie. Po zachodniej stronie stacji zostaną dobudowane nowe pola rozdzielni 400 kV (pole liniowe i pole pomiaru napięcia sekcji I), a po stronie wschodniej cztery pola liniowe.

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Płock poza tym obejmuje m.in.: budowę konstrukcji wsporczych pod oszynowanie oraz aparaturę przewidywaną do zamontowania w nowej części rozdzielni 400 kV, wyposażenie nowych pól w rozdzielni 400 kV w aparaturę łączeniową oraz pomiarowo-kontrolną, modernizację obwodów pierwotnych w polach istniejącej rozdzielni 400 kV, budowę nowej rozdzielni potrzeb własnych stacji, budowę nowego budynku technologicznego.

Wpływ

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Płock ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości pracy systemu elektroenergetycznego w centralnej części Polski. Jego obecna struktura w województwie mazowieckim nie jest w stanie zapewnić niezawodnej dostawy energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w tym regionie.

Bibliografia

http://www.stacjaplock.pl/doc/folder.pdf

http://www.stacjaplock.pl/

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14

http://eplock.pl/artykuly/aktualnosci,85022.htmlData ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje