Zakład Wytwarzania – Elektrociepłownia Nowa

Budowa nowego turbozespołu dla EC Nowa w Dąbrowie Górniczej. Celem jest dostawa energii elektrycznej i ciepła technologicznego do ArcelorMittal Poland oraz ciepła grzewczego dla Tauron Ciepło. Jednostka ma zastąpić dwa z trzech obecnie działających w zakładzie turbogeneratorów o mocy 25 MW każdy, aby zwiększyć sprawność produkcyjną zakładu. EC Nowa współpracuje z z ArcelorMittal Poland – elektrociepłownia dostarcza media energetyczne niezbędne do działania huty (ok. 85% ogólnej produkcji ZW Nowa, m.in. energia elektryczna, dmuch wielkopiecowy, sprężone powietrze oraz ciepło), z kolei huta jest największym dostawcą gazu (ok 60% paliwa zużywane w zakładzie pochodzi z procesów metalurgicznych). Inwestycja pozwoli na zwiększenie udziału w strukturze paliw i efektywniejsze wykorzystanie gazu wielkopiecowego (nie jest on magazynowany i musi być spalany w całości). Nadwyżki gazu są zazwyczaj spalane bezproduktywnie przynosząc jedynie zwiększenie emisji gazów cieplarnianych.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

 

Tauron Ciepło – główny podmiot Tauronu SA – Tauron Ciepło sp. z o.o., zajmująca się produkcją energii elektrycznej oraz ciepła, a także świadczeniem usług dystrybucji ciepła. W jej skład wchodzą 4 elektrociepłownie węglowe (EC Tychy,EC Bielsko Biała, EC Katowice i EC Nowa).

Wykonawcy:

controlprocess

Control Process – Spółka Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją w systemie „pod klucz” inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce.

Dostawcy technologii:

Finanse

Terminy przetargu:

Oferty przetargu otworzono 18 listopada 2011r. Budżet zamawiającego opiewał na 88,56 mln zł. Kwotę podniesiono później do oferty zaoferowanej przez Control Process. Przetarg został ogłoszony pod koniec stycznia 2012r. Wyboru odnośnie najlepszej oferty dokonano 19 kwietnia 2012r.

Czego dotyczy przetarg:

Budowa nowego turbozespołu dla EC Nowa. Jednostka ma zastąpić dwa z trzech obecnie działających w zakładzie turbogeneratorów o mocy 25 MW każdy, aby zwiększyć sprawność produkcyjną zakładu.

Kryteria oceny:

Cena będzie brana pod uwagę w 10%, drugim kryterium będzie kryterium ekonomiczne oparte na metodzie NPV, ma ono znaczenie w 90%. Zwycięzca będzie miał 20 miesięcy na realizację zadania w skład, którego wchodzi: projekt, dostawę, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji kompletnego turbozespołu.

Firmy biorące udział i ich oferty:

  • Energoinstal – 121,62 mln zł,
  • Control Process – 142 mln zł,
  • Konsorcjum: Sener, Sener Ingenieria y Sistemas z Hiszpanii – 252,38 mln zł;Wśród wcześniej zakwalifikowanych znajdowały się jeszcze: Zakłady Remonotowe Energetyki Katowice, Alstom Power, Siemens oraz konsorcjum PGB i PGB Energia.

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Najbardziej korzystną ofertą okazał się być oferta Control Process (142 mln zł). Umowę podpisano dnia 9 lipca 2013r. Została ona zawarta w formule “pod klucz”.

Komplikacje:

 

Energoinstal odwołał się do KIO, od decyzji odrzucenia jego oferty przez zamawiającego. Control Process odpowiedział asekuracyjnym wysunięciem dodatkowych zarzutów odnośnie Energoinstalu. KIO oddaliła odwołanie Energoinstalu.

Mechanizmy finansowe:

 

Dofinansowania:

Technologia

Moc i technologia:

Turbozespół upustowo – kondensacyjny o mocy elektrycznej 50 MWe, wraz  urządzeniami pomocniczymi i układem wyprowadzenia mocy.

Lokalizacja:

Turbozespół powstał w budynku maszynowni EC Nowa i jest włączony w istniejący układ parowo-wodny, zasilany parą z istniejących kotłów parowych.

Kondensator:

Kondensator jest chłodzony wodą chłodzącą z układu wody chłodzącej wykorzystującej chłodnie kominowe, moc wyprowadzana jest do rozdzielni elektrycznej.

 

Budowa

Stan prac budowlanych:

Rozpoczęcie: 9 lipca 2013r.

Czas zakończenia: 12 sierpnia 2014r.

Trudności podczas realizacji: –

Stan realizacji: zakończone.

Lista znanych wykonawców:

 

Doosan Skoda Power – odpowiedzialna za transport turbozespołu.

Wpływ

Wpływ inwestycji na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne regionu:

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Konflikty z ludnością:

Brak.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Nie dotyczy.

Bibliografia

http://www.wnp.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tauron_Polska_EnergiaData ostatniej modyfikacji: 14 stycznia 2019

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01