Zakład Wytwarzania – Elektrociepłownia Tychy

Budowa elektrociepłowni zasilanej węglem kamiennym,  o mocy elektrycznej 50 MWe oraz cieplnej 86 MWt z kotłem fluidalnym. Nowy blok ma w przyszłości pełnić funkcję podstawowego źródła ciepła dla systemu ciepłowniczego.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:


Tauron Ciepło
– główny podmiot Tauronu SA – Tauron Ciepło sp. z o.o., zajmująca się produkcją energii elektrycznej oraz ciepła, a także świadczeniem usług dystrybucji ciepła. W jej skład wchodzą 4 elektrociepłownie węglowe (EC Tychy, EC Bielsko Biała, EC Katowice i EC Nowa).

 

Wykonawcy:

logoELEKTROBUDOWA


ELEKTROBUDOWA SA
jest producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Świadczy kompleksowe usługi realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.

 

Dostawcy technologii:

  • Doosan Skoda Power                                    doosanskodapower
  • Foster Wheeler Energia Polska                     amecfosterwheeler

Przebieg inwestycji

timelineTychy

Finanse

Terminy przetargu:

W połowie września 2011 ogłoszono przetarg na budowę nowego bloku ciepłowniczego w Tychach. Generalnym wykonawcą została firma Elektrobudowa . Umowa została podpisana 20.06.2013 r.

Czego dotyczy przetarg:

Budowa elektrociepłowni zasilanej węglem kamiennym,  o mocy elektrycznej 50 MWe oraz cieplnej 86 MWt z kotłem fluidalnym.

Kryteria oceny:

kryterium cenowe 84,5 %.

osiągi techniczne bloku 15%.

okres gwarancji 0,5 %.

Firmy biorące udział i ich oferty:

Zadeklarowana została znamionowa moc elektryczna bloku netto w pracy kondensacyjnej:

  • Elektrobudowa: 58,29 MW, 592,5 mln zł netto.
  • Mostostal Warszawa: 57,26 MW, 663 mln zł netto.

Obie oferty przewidywały 36-miesięczny okres gwarancji.

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Elektrobudowa zaoferowała lepszą moc za niższą cenę.

Komplikacje:

Wartość zlecenia okazała się wyższa o ok. 1,5 mln zł od pierwotnej kwoty umownej.

Mechanizmy finansowe:

Zaopatrzenie w paliwo:

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrociepłownia.

Moc znamionowa: 50 MWe, 86 MWt.

Sprawność ogólna:

Parametry pary:

Kocioł: Kocioł fluidalny ze złożem cyrkulującym o wysokości 40 metrów i wadze 560 ton.  Moc znamionowa kotła: 157 MWt. Producent: Foster Wheeler Energia Polska.

Turbina: Turbozespół upustowo-kondensacyjny. Producent: Doosan Skoda Power.

Generator:

Układ wody chłodzącej: Chłodnie kominowe wraz z urządzeniami pomocniczymi w postaci pomp,
sit i rurociągów.

Oczyszczanie spalin: 

CCS ready: –

Standardy emisyjne:Rozwiązania techniczne zastosowane mają za zadanie spełniać wymogi BAT.

Nowy blok będzie emitował dwukrotnie mniej dwutlenku węgla i siedmiokrotnie mniej dwutlenku siarki i trzykrotnie mniej tlenków azotu, czterokrotnie zmniejszy się emisja pyłu w porównaniu z innymi jednostkami pracującymi Tychach.

Paliwo: Kocioł ma być opalany węglem kamiennym (miałem węglowym). Przewidziano też możliwość spalania do 10% paliwa z odpadów.

Produkcja energii:

Wyprowadzenie mocy: 

Przesył energii: 

Budowa

Stan prac budowlanych:

Rozpoczęcie: grudzień 2013r.

Czas zakończenia: 27.06.2016r.

Trudności podczas realizacji: W trakcie budowy natrafiono na schron przeciwlotniczy pod jednym z budynków, którego nie przewidziano w planach projektu.

Stan realizacji: zakończone.

Lista znanych wykonawców:

Doosan Skoda Power – turbozespół ciepłowniczo-kondensacyjny (wartość 14,77 mln euro netto).

Foster Wheeler Energia Polska – kocioł fluidalny (145,7 mln zł netto oraz 5,99 mln euro netto).

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Jego funkcją będzie zapewnienie podstawowego źródła ciepła dla systemu ciepłowniczego na terenie Tych.

Konflikty z ludnością:

Brak.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Nie dotyczy.

Bibliografia

http://energetyka.wnp.pl/umowa-na-blok-50-mw-w-ec-tychy-juz-podpisana,200437_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/tauron-na-budowie-bloku-w-tychach-jest-juz-generator,241862_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/tauron-cieplo-rozpoczyna-w-tychach-montaz-kotla,232552_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/tauron-na-budowie-bloku-w-tychach-jest-juz-generator,241862_1_0_0.html

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3383479,tauron-cieplo-wybuduje-blok-energetyczny-w-tychach-premier-tusk-zadowolony-zdjecia-wideo,id,t.html

http://budownictwo.wnp.pl/elektrobudowa-finiszuje-z-blokiem-dla-tauronu-w-tychach,272025_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/elektrobudowa-blok-dla-tauronu-w-tychach-przekazany-do-eksploatacji,276579_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2019

Inwestycje