Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik oraz przebudowa odcinków linii 400 kV i 220 kV, które wchodzą na teren stacji, a także likwidacja skrzyżowania linii 220 kV Krajnik – Morzyczyn i Krajnik – Gorzów.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Eltel Networks Olsztyn S.A.

s19entel

Zakres usług oferowanych przez Eltel Networks dla sektora elektroenergetycznego obejmuje m.in. budowę, eksploatację i modernizację sieci elektroenergetycznych oraz obiektów stacyjnych. Eltel Networks dostarcza swoim klientom nowoczesne technologie i sprawdzone rozwiązania.

Eltel Networks – dzięki wieloletniej obecności na rynku i współpracy z operatorami systemów –  aktywnie uczestniczy w liniowych i stacyjnych  projektach inwestycyjnych dla sektora elektroenergetycznego.

Eltel Networks posiada szeroką wiedzę o strukturze sieci, warunkach lokalnych oraz procedurach uzyskania pozwoleń prawnych związanych z prowadzonymi inwestycjami. Dzięki dobrej znajomości potrzeb naszych lokalnych partnerów, możemy zaoferować im odpowiednie usługi o najwyższym standardzie.

Przebieg inwestycji

 lipiec 2020 – zakończenie prac

23 sierpnia 2019 r. – Podpisanie Aneksu nr 3, zmieniającego termin zakończenia inwestycji

listopad 2018 – trwa budowa budynku pompowni oraz kiosku zaworów

wrzesień 2018 – koniec prac elektrycznych  na rozdzielni 400 kV

lipiec 2018 – zakończono montaż połączenia transformatora AT2 z rozdzielnią 400 kV

czerwiec 2018 – ukończono budowę gałęzi nr 6 na rozdzielni 400 kV; na rozdzielni 220 kV zakończono i odebrano pole nr 16 ATR3

marzec 2018 –  zakończono prace przy budowie i uruchomieniu gałęzi nr 5 w rozdzielni 400 kV

2017 – podpisanie Aneksu nr 1 (z dnia 17.02.2017 r.) i Aneksu nr 2 z dnia (24.11.2017 r.), zmieniających termin zakończenia inwestycji.

sierpień 2015 – rozpoczęcie budowy

26 sierpnia 2014 – rozstrzygnięcie przetargu

Finanse

Kryteria: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Firmy biorące udział w przetargu:

Nazwa wykonawcy Cena netto

Cena brutto

Eltel Networks Olsztyn S.A 182.980.000 zł

225.065.400 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.

2.       China Electric Power Equipment and Technology CO.

184.678.000 zł

227.153.940 zł

Konsorcjum w składzie:

1.       SAG ELBUD GDAŃSK S.A.

2.       SAG ELBUD KRAKOW Sp. z o.o.

3.       Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.

187.345.590,00 zł

230.435.075,70 zł

ELEKTROBUDOWA S.A. 187.900.000 zł

231.117.000 zł

CONTROL PROCESS S.A. 224.470.000 zł

276.098.100 zł

Rozstrzygnięcie przetargu: 26 sierpnia 2014

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta

Technologia

Rozbudowa obejmuje budowę, dostarczenie oraz montaż:

 • ograniczników przepięć 220 kV, 400 kV,
 • przekładników prądowych 15 kV, 220 kV, 400 kV,
 • wyłączników 15 kV, 220 kV, 400 kV, 362 kV,
 • rozdzielnic w izolacji gazowej GIS – 220 kV, 400 kV,
 • odłączników pantografowych z uziemieniem  – 110 kV, 220 kV,
 • odłączników pantografowych bez uziemienia – 400 kV,
 • odłączników poziomoobrotowych 110 kV, 220 kV,
 • odłączników siecznych 400 kV,
 • przekładników kombinowanych 220 kV,
 • przekładników prądowych 220 kV, 400 kV,
 • przekładników napięciowo – pojemnościowych 220 kV,
 • przekładników napięciowo – indukcyjnych 220 kV, 400 kV,
 • izolatorów ceramicznych 220 kV, 400 kV,
 • przewodów OPGW,
 • autotransformatorów 400/110 kV, 220/110 kV,
 • transformatorów 10/0.4 kV, 15/0.4 kV,
 • przewodów rurowych,
 • agregatów prądotwórczych,
 • przewodów światłowodowych,
 • osprzętu linii 220 kV, 400 kV.

Budowa

Prace realizowano w okresie od listopada 2014 r. do lipca 2020 r.

Z uwagi na konieczność dostosowania się do możliwości wyłączeń poszczególnych elementów KSE, termin realizacji inwestycji wydłużył się o 17 miesięcy, tj. do lipca 2020 r.

 

s19stacja

Zdjęcie zmodernizowanej rozdzielni na stacji Krajnik

 

 

Wpływ

Modernizowana stacja elektroenergetyczna w Krajniku to ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zasila m.in. całą aglomerację szczecińską. Inwestycja jest tym ważniejsza, że nowa infrastruktura zastąpi przeznaczone do demontażu, pracujące od kilkudziesięciu lat urządzenia. Stacja 400/220 kV Krajnik jest kluczowa dla zasilania północno-zachodniej części Polski. Umożliwia wyprowadzenie energii wytworzonej w Elektrowni Dolna Odra.

Celem zamierzenia inwestycyjnego inwestycji jest wzmocnienie istniejących połączeń transgranicznych z systemem niemieckim oraz stworzenie warunków dla przyłączenia planowanych zgodnie z Umowami przyłączeniowymi źródeł wytwórczych, w tym OZE.

Bibliografia

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1749

http://www.igryfino.pl/artykul/Wazna-inwestycja-w-gminie-Gryfino__8306

http://www.eltelnetworks.com/pl-pl/polska/oferta-eltel-networks/energetyka

http://www.pse.pl/index.php?dzid=256&did=2063

http://www.rozbudowastacjikrajnik.pl/galerie.html

KRONIKA INWESTYCJI – Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik wraz z przebudową odcinków linii 400 kV i 220 kV – PSE, czerwiec 2020Data ostatniej modyfikacji: 25 marca 2022

Zobacz także

http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/inwestycja/rozbudowa-rozdzielni-220kv-krajnik/

Inwestycje