Rodzaj inwestycji: Linie 220 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 09.07.2013 - 01.10.2018
Rodzaj inwestycji: Linie 220 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 01.02.2011 - -
Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01