Rodzaj inwestycji: Węgiel brunatny
Inwestor: PGE Polska Grupa Energetyczna
Moc zainstalowana: 460 MW
Ramy czasowe: 01.04.2012 - 21.12.2020
Budowa bloku 11 dla Elektrowni Turów. Ma powstać w miejsce 3 najstarszych bloków w Elektrowni Turów - bloki 8, 9 i 10. Elektrownia znajduje sie na styku granic Polski, Czech i Niemiec, a konkretniej w miejscowości Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnośląskim.
Inwestycje