Rodzaj inwestycji: Magazynowanie
Inwestor: Polskie LNG S.A.
Ramy czasowe: 6.08.2009 - 27.04.2016
W ramach inwestycji wybudowany został terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacją regazyfikacyjną i magazynami gazu.
Rodzaj inwestycji: Magazynowanie
Inwestor: PGNiG SA
Ramy czasowe: 16.03.2007 - 17.03.2015
Rozbudowa istniejącego od 1995 roku Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach, aby zwiększyć pojemność czynną magazynu z 575 mln m3 do 1,2 mld m3.
Rodzaj inwestycji: Magazynowanie
Inwestor: PGNiG S.A.
Ramy czasowe: 05.09.2014 - 11.2016
PMG Brzeźnica – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 65 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat dębicki, gmina Dębica. Obecnie trwa rozbudowa tego magazynu do 100 mln m3 pojemności czynnej.
Rodzaj inwestycji: Magazynowanie
Inwestor: PGNiG S.A.
Ramy czasowe: 2007 - 2022
Kawernowy podziemny magazyn gazu (KPMG) -  magazyn gazu wysokometanowego, który powstaje w okolicy Trójmiasta. W grudniu 2013 roku dokonano odbioru końcowego dwóch pierwszych kawern magazynu o łącznej pojemności czynnej 51,2 mln m3, która zostanie udostępniona w roku magazynowym 2014/2015. Planowana do osiągnięcia całkowita pojemność czynna to 250 mln m3. Zakończenie inwestycji budowy KPMG Kosakowo planowane jest na 2021 rok. Powstaje w obrębie permskiego pokładowego złoża soli kamiennej Mechelinki.
Rodzaj inwestycji: Magazynowanie
Inwestor: PGNiG SA Oddział w Sanoku
Ramy czasowe: 23.02.2013 - 22.09.2014
PMG Husów to magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 350 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat łańcucki, gmina Łańcut i Markowa. Obecnie realizowana jest rozbudowa pojemności czynnej magazynu do 500 mln m3.
Rodzaj inwestycji: Magazynowanie
Inwestor: PGNiG S.A.
Ramy czasowe: 17.10.2006 - 2027
KPMG Mogilno to magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 407,89 mln m3, zlokalizowany w województwie kujawsko–pomorskim, powiat mogileński, na terenie gmin Mogilno i Rogowo. Magazyn jest utworzony w kawernach solnych, co pozwala na uzyskanie dużych mocy zatłaczania i odbioru gazu. Obecnie KPMG Mogilno jest w fazie rozbudowy do pojemności 800 mln m3.
Inwestycje