Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV, Sieci elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Ramy czasowe: 03.2017 - 2023
Realizacja budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej o poziomie napięcia 400 kV między stacją Kozienice a stacją Miłosna. Przesył energii elektrycznej rozpocząć się ma w 2023 roku.
Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Ramy czasowe: 06.2017 - Q2 2021
Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 21.05.2015 - 21.12.2018
Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV
Inwestor:
Ramy czasowe: 26.06.2013 - 31.12.2019
Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 01.09.2009 - 31.05.2017
Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 01.01.2013 -
Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 12.02.2014 - -
Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 30.10.2013 - -
Rodzaj inwestycji: Linie 400 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 28.12.2012 - -
Inwestycje