Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz, Odnawialne źródła energii
Inwestor: Green Genius sp.z.o.o
Moc zainstalowana: 0.999 MW
Ramy czasowe: 11.05.2021 - 06.2022
Biogazownia o łącznej mocy 999 kW, znajdująca się w powiecie chełmskim w województwie lubelskim.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz, Odnawialne źródła energii
Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”
Moc zainstalowana: 1.2 MW
Ramy czasowe: 24.05.2021 - Q3 2022
Budowa biogazowni o mocy 1,2 MW w Grajewie w województwie Podlaskim.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: PGNiG TERMIKA
Moc zainstalowana: 75 MW
Moc cieplna: 142 MWt
Ramy czasowe: 23.08.2019 - Q4.2026
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Spółka miejska "Lech"
Moc zainstalowana: 8.68 MW
Moc cieplna: 17.5 MWt
Ramy czasowe: 30.09.2009 - 09.02.2016
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: INWESTOR: PGNiG TERMIKA
Moc zainstalowana: 105 MW
Ramy czasowe: 04.2014 - 04.2015
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Tauron Wytwarzanie
Moc zainstalowana: 30 MW
Ramy czasowe: 31.03.2011 - 16.09.2013
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: TergoPower
Moc zainstalowana: 49.9 MW
Ramy czasowe: 2012 - porzucenie inwestycji
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
Ramy czasowe: 2013 - 2021
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o.
Moc zainstalowana: 0.6 MW
Moc cieplna: 0.595 MWt
Ramy czasowe: - - 11.2015
Budowa biogazowni rolniczej w Michałowie była realizowana w ramach osi priorytetowej na rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W instalacji zastosowano moduł kogeneracyjny o mocy elektrycznej 600 kW i mocy cieplnej 595 kW.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Miasto Lębork
Moc zainstalowana: 5.75 MW
Ramy czasowe: 01.06.2012 - 30.06.2015
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Miasto Uniejów
Moc zainstalowana: 2.4 MW
Moc cieplna: 3.5 MWt
Ramy czasowe: 12.2014 - 06.2015
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
Moc zainstalowana: 11 MW
Ramy czasowe: 01.2012 - IV Q 2015
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: PGB Energetyka 13 sp. z o.o.
Moc zainstalowana: 0.999 MW
Ramy czasowe: - - 2015
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stary Kornin, położonej w gminie Dubicze Cerkiewne. Biogazownia będzie miała moc elektryczną 999 kW i moc cieplną 1082 kW.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: GAMAWIND Spółka z o.o
Moc zainstalowana: 2 MW
Ramy czasowe: 09.2013 - 04,2016
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o.
Moc zainstalowana: 10 MW
Ramy czasowe: 02.2013 - 2017
Budowa bioelektrowni o mocy 7 MW oraz biogazowni o mocy 3 MW w miejscowości Starachowice w woj. świętokrzyskim.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zabrze
Moc zainstalowana: 1 MW
Ramy czasowe: 05.09.2012 - 2016
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Bio Power Sp. z o.o
Moc zainstalowana: 10 MW
Ramy czasowe: 2017 - 2025
Spółdzielnia Nasza Energia zamierza zbudować kilkanaście niewielkich biogazowni, które zapewnią gminom Sitno, Skierbieszów, Komarów-Osada oraz Łabunie samowystarczalność energetyczną.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Wolf System Sp. z o.o.
Moc zainstalowana: 1.6 MW
Ramy czasowe: - 01.10.2014
Budowa biogazowni Gorzesław niedaleko Wrocławia (pow. oleśnicki) w woj. Dolnośląskim o mocy 1,6 MWe.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny, Biomasa/Biogaz
Inwestor: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o
Moc zainstalowana: 75 MW
Moc cieplna: 145 MWt
Ramy czasowe: 01.06.2015 - 20.09.2018
Budowa wielopaliwowego bloku kogeneracyjnego w Zabrzu o wartości ok. 870 mln zł.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblagu
Moc zainstalowana: 25 MW
Moc cieplna: 30 MWt
Ramy czasowe: 28.06.2011 - 01.07.2014
Budowa bloku w Elblągu o mocy 25 MWe i 30 MWt jest częścią realizowanej w Grupie Energa strategii rozwoju na lata 2009-2015, która zakłada potrojenie własnych mocy wytwórczych Grupy Energa.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Ekospot
Moc zainstalowana: 5.65 MW
Moc cieplna: 5.62 MWt
Ramy czasowe: 09.03.2015 - I kwartał 2016
Inwestycja w Kutnie obejmuje budowę biogazowni o mocy 5,65 MWe oraz 5,62 MWt wraz z infrastrukturą techniczną (m.in. stacja uzdatniania wód technologicznych) i wewnętrznym układem drogowym.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Gospodarstwo Rolne Nubian sp. z o.o. Spółka komandytowa
Moc zainstalowana: 1.2 MW
Ramy czasowe: - - 01.10.2014
Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 1,2 MW, dwuetapowa, pracującą według metody przepływowej, gdzie zachodzić będzie fermentacja mokra, beztlenowa.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Esperotia Energy Investments SA
Moc zainstalowana: 1.2 MW
Moc cieplna: 2 MWt
Ramy czasowe: - - -
Projektowana elektrociepłownia biogazowa o mocy elektrycznej 1200 kW i mocy cieplnej 2000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15 kV zbudowana będzie na nieruchomości o powierzchni ok. 1,8 ha będącej własnością spółki. Nieruchomość przylega do terenu spółki Carbo Eco, będącej zakładem produkcyjnym, który jest docelowym odbiorcą ciepła z biogazowni.
Rodzaj inwestycji: Biomasa/Biogaz
Inwestor: Bioelektrownia Przykona sp. z o.o.
Moc zainstalowana: 1.89 MW
Ramy czasowe: 01.05.2013 - 30.10.2014
Inwestycja polegająca na budowie biogazowni o mocy 1,89 MW wytwarzającej energię elektryczną i cieplną ze spalania biogazu, powstającego w procesie fermentacji metanowej odpadów organicznych pochodzących z rolnictwa oraz przetwórstwa żywności. Biogazownia zlokalizowana jest w miejscowości Psary (gm. Przykona).
Inwestycje