Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: Grupa Azoty Puławy
Moc zainstalowana: 90 MW
Moc cieplna: 240 MWt
Ramy czasowe: 30.08.2012 - 31.12.2019
Budowa bloku ciepłowniczo-kondensacyjnego dla elektrowni Puławy, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Zakładom Azotowym Puławy należącym do inwestora. Ponadto nadmiar produkowanej energii cieplnej w stosunku do potrzeb zakładu będzie sprzedawany na rynku.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: Katowicki Holding Węglowy S.A.
Ramy czasowe: 15.12.2015 - -
Wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 501 w polu AB w kopalni Murcki-Staszic, należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: Tauron Ciepło SA
Moc zainstalowana: 50 MW
Moc cieplna: 86 MWt
Ramy czasowe: 01.12.2013 - 27.06.2016
Budowa elektrociepłowni zasilanej węglem kamiennym,  o mocy elektrycznej 50 MWe oraz cieplnej 86 MWt z kotłem fluidalnym. Nowy blok ma w przyszłości pełnić funkcję podstawowego źródła ciepła dla systemu ciepłowniczego.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: EdF
Moc zainstalowana: 900 MW
Ramy czasowe: 01.03.2013 - 01.01.2018
- PGE wybuduje moduł ciepłowniczy w elektrowni Rybnik, co umożliwi jej produkcję ciepła w kogeneracji. Szacowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą ok. 100 mln zł - Spółka posiada już wstępną analizę wykonalności projektu modułu ciepłowniczego o mocy szczytowej 100 MW cieplnych.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny, Biomasa/Biogaz, Energetyka gazowa
Inwestor: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A.
Moc zainstalowana: 80.1 MW
Moc cieplna: 110 MWt
Ramy czasowe: 14.10.2013 - 04.2017
Budowa bloku fluidalnego o mocy elektrycznej 80,1 MWe i mocy cieplnej ok. 110 MWt.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny, Biomasa/Biogaz
Inwestor: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o
Moc zainstalowana: 75 MW
Moc cieplna: 145 MWt
Ramy czasowe: 01.06.2015 - 20.09.2018
Budowa wielopaliwowego bloku kogeneracyjnego w Zabrzu o wartości ok. 870 mln zł.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Moc zainstalowana: 25 MW
Moc cieplna: 140 MWt
Ramy czasowe: 22.05.2015 - 01.01.2021
Budowa elektrociepłowni zasilanej węglem kamiennym, o mocy 25MWe i 140MWt. Moc ma zaspokoić w 25 proc. zapotrzebowanie zakładów na energię elektryczną oraz w całości pokryje zapotrzebowanie na ciepło i parę technologiczną.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A. (część ENERGA S.A.) *) ENEA Wytwarzanie
Moc zainstalowana: 1000 MW
Ramy czasowe: 17.09.2011 - 2023-2024
Budowa bloku dla Elektrowni Ostrołęka o mocy brutto około 1000 MW i sprawności netto ok. 45%.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: ENEA Wytwarzanie S.A.
Moc zainstalowana: 1075 MW
Ramy czasowe: 21.09.2012 - 01.07.2017
Budowa bloku 11 dla Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MWe Świerże Górne, ok. 10 km od miasta Kozienice
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: Tauron Wytwarzanie S.A.
Moc zainstalowana: 910 MW
Ramy czasowe: 01.09.2014 - 1.11.2019
Budowa nowego bloku o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III. Nowy blok znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji elektrowni Jaworzno III. Atutem przemawiającym na korzyść lokalizacji inwestycji jest bliskość kopalń węgla należących do Tauron Wydobycie, z których produkcji będzie możliwe pokrycie 80% zapotrzebowania nowego bloku.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: Kompania Weglowa S.A.
Moc zainstalowana: 1000 MW
Ramy czasowe: 01.01.2009 - -
Budowa  Elektrowni  Czeczott  o mocy około 1000 MW w miejscowości Wola obok kopalni Piast  Ruch II (dawna  kopalnia  Czeczott) należącej  do Kompanii Węglowej. Wola znajduje  się między Katowicami a Bielsko-Białą.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: Kulczyk Investments, Polenergia
Moc zainstalowana: 1600 MW
Ramy czasowe: 12.2011 - -
Budowa nowej elektrownio mocy do 1600 MW w województwie pomorskim.
Rodzaj inwestycji: Węgiel kamienny
Inwestor: PGE
Moc zainstalowana: 900 MW
Ramy czasowe: 12.02.2014 - 02.2019
Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A
Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01