Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 08.08.2012 - 2015
wraz z wymianą przewodu OPGW na linii 220 kV w relacji Kopanina - Wielopole, Kopanina - Katowice i montaż przewodu OPGW na linii 110 kV Łaziska-Kopanina.
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 14.11.2011 - 24.04.2015
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 21.09.2013 - 07.10.2015
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 26.06.2013 - 01.06.2017
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne, Linie 400 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 25.04.2013 - 31.12.2017
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 11.03.2011 - 24.04.2014
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor:
Ramy czasowe: 01.09.2013 - -
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 21.01.2014 - 2017
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 09.12.2013 - 12.2017
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 30.01.2013 - 20.04.2018
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 30.01.2013 - 2018
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne, Sieci elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 06.08.2012 - 06.11.2015
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 01.07.2013 - 31.03.2013
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne, Sieci elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 09.05.2014 - 30.06.2016
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 05.11.2013 - 01.08.2018
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 03.01.2013 - 29.02.2016
Rodzaj inwestycji: Stacje elektroenergetyczne, Sieci elektroenergetyczne
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 26.08.2014 - 07.2020
Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik oraz przebudowa odcinków linii 400 kV i 220 kV, które wchodzą na teren stacji, a także likwidacja skrzyżowania linii 220 kV Krajnik – Morzyczyn i Krajnik – Gorzów.
Inwestycje